שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א. ה' יברך אותך, בכל אשר תעשה תשכיל ותצליח.

פעם הייתי באומן ואמרתי למשהו שאני מקורב למוהרא"ש, והוא החליש אותי מאוד. אם אפשר שהרב יברך אותי שההשפעה שלו תלך ממני, כבוד הרב אני רוצה לחזור בתשובה מאהבה להשם יתברך, תודה רבה.

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ו' עש"ק לסדר ויצא ח' כסליו תש"פ
 
שלום וברכה אל ידידי … נרו יאיר ויזרח.
 
לנכון קיבלתי את מכתבך.
 
עליך לשמוח מאד על שזכית במתנת חנם להיות אצל ציון רביז"ל בעיר אומין, כי רביז"ל הבטיח עם שני עדים נאמנים שכל מי שיבוא על ציונו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה ויאמר העשרה מזמורים של תיקון הכללי, אפילו עם עצמו וגבהו עוונתיו ופשעיו מאד, הוא יוציאו מהשאול תחתית ויקרב אותו אל השם יתברך, ולכן עליך לשמוח בשמחה שאין לה קץ שזכית להיות אצל ציון רביז"ל, ורביז"ל בוודאי יקיים הבטחתו ותזכה לתיקון גמור בזה ובבא לנצח.
 
ומה שקרה לך אצל ציון רביז"ל, שאיזה כלב ועז פנים החליש את דעתך כשאמרת לו שאתה מקורב אל מוהרא"ש ז"ל, הנה רביז"ל כבר גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' כ"ה) כשאדם זוכה לעלות וליכנס לקדושה עליונה, דייקא אז הקליפות מתגרות בו מאד, ורוצים לגרש אותו משם, אבל על ידי שאדם חזק בדעתו, ואומר שירות ותשבחות אל השם יתברך, על ידי זה הוא מכניע כל הקליפות ומגרש אותם, ולכן אל תפחד כלל משום השפעה רעה של רשעים ועזי פנים, מוהרא"ש ז"ל היה תמיד אומר שמי שמדבר עליו, הוא פגום מאד מקדקוד ראשו עד כפות רגליו, ולכן עליך להחיות עצמך מאד שזכית להכיר את מוהרא"ש ז"ל ולהתקרב על ידו אל רביז"ל, וכנראה שרביז"ל זיכה אותך על המקום עם בזיונות ושפיכות דמים, שעל ידם זוכין לתשובה שלימה (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ו'), ועליך לשמוח מאד על אשר בנחל שם חלקיך וגורליך, ויפה מאד עשית שאמרת בפה מלא שאתה מקורב למוהרא"ש, כי זה צריך להיות הגיאות שלך, וכמו שאמר אליעזר עבד אברהם אל לבן ובתואל "עבד אברהם אנכי" וזהו כל  היחוס והגדולה שלי, ולכן אל תחליש דעתך כלל, רק תשמח מאד שזכית להתקרב לצדיקים אמיתיים שבדור, ובוודאי על ידם תזכה לכל טוב אמיתי ונצחי בזה ובבא לנצח.
 
המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

דילוג לתוכן