אשתי רוצה שנמשיך לגור בצפון, איך אינני מוצא כאן עבודה ומצב הפרנסה קשה

שאלה:

מאת עוז:
שלום לצדיק היקר מוהרא"ש. רציתי לעדכן את הצדיק ולקבל עצה. במכתבים הקודמים, הצדיק הציע לי לעבור לצפון כפי רצונה של אשתי, ואחר כך הצדיק נתן לנו עצה טובה איך לערוך את החתונה בקדושה, אך גם לא לפגוע בהורים. ברוך ה' הכול עבר בשלום ועכשיו אנחנו מצפים לתינוק או תינוקת.
הבעיה היא שקשה לי פה בצפון כי אני רחוק מהמשפחה ומהחברים, רחוק מהכולל שהייתי רגיל ללמוד פה, על כל זה אני מתגבר, אבל אני עדיין בלי עבודה, אין פה עבודה וקשה לי למצוא מסגרת. עוד מעט אשתי מסיימת את הלימודים, והיא רוצה שנשאר פה.
אני לא יודע מה לעשות: מצד אחד אין לי בעיה להישאר כי זה ישמח אותה, אך מצד שני אינני יודע מאיפה אביא לחם לביתי? שהצדיק ייתן עצה בבקשה, זה חשוב לי מאוד. תודה רבה.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ח טבת התשע"ג

שלום וברכה אל עוז נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תאמין לי אם היית בשמחה, לא היה חסר לך שום דבר, כל הצרות והיסורים והמרירות והספיקות והבלבולים שיש לאדם, הוא רק מחמת חסרון השמחה, כי אם בר ישראל תמיד שש ושמח, אזי לא איכפת לו איפה הוא גר, וכמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) ששאלו הסבי דבי אתונא איפה האמצע של העולם? והראה רבי יהושע בן חנניה עם אצבעו פה, שאלו אותו מי אומר שכך הוא? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, תביאו חבלים ותמדדו ותראה שאני צודק.

ומגלה רביז"ל שיש בזה סוד נפלא מאד, כשמתחילים הבלבולים עם האדם איפה המקום שלו להיות ולגור? אזי העצה להגיד לו פה, איפה שאני נמצא שם אמצע העולם, ועם כל זאת כשהקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו מבלבלים אותו ושואלים מי אומר שאתה צריך לגור פה, אולי אתה צריך לגור במקום אחר? ואחר כך כשילך למקום אחר וכו', גם שמה יגידו לו מי אומר שאתה צריך לגור פה, אולי אתה צריך לגור במקום אחר? כי כשאדם חוטא בפגם הברית אזי הוא בורא קליפות ומשחיתים, והם מבלבלים את דעתו ומעקמים את לבו וכו', בקושיות וספיקות, ולא מוצא את המקום שלו, אבל אם אדם מאמין בו יתברך, ומכניס בדעתו את אמתת מציאותו יתברך, על ידי זה איפה שרק תשים אותו הוא יהיה רק שמח, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה בהשם יתברך, שאז איפה שרק יהיה, יהיה שש ושמח, מאחר שמוצא את הקדוש ברוך הוא.

ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחיל להיות בשמחה, ותשמח את אשתך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, ותיכף ומיד כשתהיה ביניכם שמחה, אזי יהיה לך פרנסה בנקל, וחכמינו הקדושים אמרו (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה.

ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתחזק להיות בשמחה, כי השם של פרנסה שהוא חת"ך היוצא מפסוק (תהלים קמ"ה) פותח' את' ידיך', יוצא גם מפסוק (דברים ט"ז ט"ו) והיית' אך' שמח', ולכן הדבר הראשון אתה צריך להשתדל להיות מאד מאד בשמחה, ולשמח את עצמך, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לך ומרים לך החיים ממוות, עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודאגות לא תבוא לשום דבר, אלא תסתבך יותר, ולכן הדבר הראשון רק להיות בשמחה, ואם תאמר במה יש לי לשמוח? הרי אני עני ואביון ומלא חובות? אלא דע לך שחכמינו הקדושים אמרו (נדרים מא.) אין עני אלא מדעת, עיקר העניות תלוי בחסרון דעת, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה.

ולכן בזה שתשמח עם נקודת יהדותך שנבראת יהודי ושלא עשני גוי כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתחו לך כל צינורי השפע והפרנסה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן