אנחנו נשואים טריים ומאוד קשה לנו לשמור כראוי על טהרת המשפחה

שאלה:

מאת משה ומרים:
שלום לכבוד הצדיק, אנו רוצים להודות לכם על האוזן הקשבת שאתם נותנים לכל בן ובת ישראל, ומקדישים מזמנכם היקר עבורנו.
התחתנו לפני שלושה חודשים, ויש לנו נסיון קשה: קשה לנו לשמור על טהרת המשפחה כמו שצריך, ולהתרחק אחד מהשני בזמן שצריכים להתרחק, וכמה פעמים נכשלנו בנגיעה. אנחנו יודעים שזה איסור חמור, ולמדנו את זה לפני החתונה, אבל זה מאוד מאוד קשה לנו לעמוד בנסיון. בבקשה, צדיק יקר, תעזור לנו ותדריך אותנו מה לעשות. תודה רבה.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר תצוה ז' אדר התשע"ג

שלום וברכה אל משה ומרים שיחיו נצח

לנכון קבלתי את מכתבכם.

אתם שניכם צריכים לדעת שזה הדבר הכי חמור, ואסור לשחק עם דברים כאלו, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (שבת ל"א:) אשה שאינה זהירה בנדה, מתה בשעת לידתה, ואף על פי שיכולים להקשות, אנחנו רואים שיש כל כך הרבה שלצערינו הרב לא שומרות על זה וכו', ולא קורה להן שום דבר וכו', זה מהחשבונות של הקדוש ברוך הוא, הרי זה עוון של כריתות רחמנא לישזבן, ומי יודע דרכי המקום ברוך הוא יתברך שמו, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא תזריע) אמר הקדוש ברוך הוא בראתי את האדם עפר מן האדמה, והזהרתיו להיות פורש מן האשה סמוך לוסתה, אם זכה ונזהר הווין לו בנים ראויים להוראה, ואם לאו לוקה בצרעת וכו', וגם על זה יכולים לשאול, הרי יש לצערינו הרב הרבה שלא נזהרים ולא קורה להם שום דבר וכו', גם על זה צריכים לדעת שיש דברים שהם למעלה מדעתינו ומהשגותינו, ואם הקדוש ברוך הוא אמר (ויקרא י"ח י"ט) "ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערוותה", זהו זה.

ולכן אתם צריכים מאד מאד להזהר בזה, ואל תקחו את זה בקלות, כי הדבר הזה מאד מאד חמור, עד כדי כך שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (שבת י"ג.) תני דבי אליהו מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימיו. והיתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואמרה להם, כתיב בתורה (דברים ל') "כי הוא חייך ואורך ימיך" בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר. פעם אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע. ואמרתי לה בתי, בימי נדותך מה הוא אצלך? אמרה לי חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. בימי לבוניך מה אצלך? אכל עמי, ושתה עמי, וישן עמי בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר. ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה, שהרי אמרה תורה (ויקרא י"א) "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב", הרי שלך לפניך שאפילו בימי ליבון וכו', שלא נזהר מת בחצי ימיו, ומכל שכן מי שעובר על איסור נדה, שזה מאד מאד חמור.

חסדי השם יתברך שאנחנו יהודים מאמינים בהקדוש ברוך הוא, ובתורתו הקדושה, ואנחנו שמחים ועליזים עם מצוותיו יתברך, יעזור הקדוש ברוך הוא שיפתח לכם את המח והדעת והשכל, ותבינו את חומר העוון הזה, ותחזרו בתשובה שלימה, וטוב מאד שתתחילו ללמוד יחד הלכות נדה, שהיום יש ספרים שמסבירים את כל ההלכות בשפה קלה מאד, ומה טוב ומה נעים שתשאלו את כל הספיקות שלכם מרב ירא אלקים, ולא תעשו שום דבר בלי להתייעץ עמו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן