מדוע בכמה מקומות רבנו מדבר בשבח העשירות, ובמקום אחר הוא אומר שצריך למאוס בממון?

שאלה:

מאת ידידיה:
לכבוד מוהרא"ש נרו יאיר. רציתי לדעת מדוע רבינו מדבר בכמה מקומות בשבח העשירות, ובכמה מקומות אחרים, למשל במעשה מהבעל תפילה, הוא אומר שצריך למאוס בממון?

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר צו ח' ניסן התשע"ג

שלום וברכה אל ידידיה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל מפליג מאד מאד בענין העשירות, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שיש שבילי התורה שיש בהם התבוננות גדול מאד שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת כי אם על ידי עשירות, ומי שרוצה להגיע להתבוננות בתורה, צריך עשירות מופלגת, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן ל"ד) כבוד התורה וכבוד שבת מסוגל לעשירות; אם אדם מכבד את התורה ומכבד את השבת, יהיה עשיר גדול מאד, וכן אמר רביז"ל (שם סימן צ"ב) העוסק בתורה ובצדקה זוכה לעשירות; ועשירות זה דבר גדול מאד, כי על ידי זה נתרחב מוחו ודעתו, ואת העשירות הזו מקבלים ממנו יתברך מתנה, על ידי שמתפללים תמיד אליו יתברך, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא יכול לפעול, וכך אמרו חכמינו הקדושים (קידושין פ"ב:) אין עניות מן האומנות, ואין עשירות מן האומנות, אלא למי שהעושר שלו, שנאמר (חגי ב' ח') "לי הכסף ולי הזהב".

תאוות ממון שרביז"ל מגנה כל כך ובפרט בהסיפור של הבעל תפלה (עיין סיפורי מעשיות מעשה י"ב) זה שאדם עוזב את התורה ואת התפלה ואת המצוות, רק רץ כל היום אחר כסף, וכל הראש שלו איך עושים כסף, והוא משוגע לכסף וכו', זו נקראת תאוות ממון, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן א') שחמור זה נגד תאוות ממון, כמו חמור שלא מתבייש לעשות את הצרכים שלו על הרחוב, כך הוא אדם שכל הראש שלו וכל מהותו זה איך משיגים כסף וממון, וזו תאווה שקשה לצאת ממנה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ג) שתאוות ממון זה כמו עבודה זרה ממש, שעושה מהכסף אליל, ורואים בני אדם שמשתגעים אחר הכסף, כל הראש שלהם איך להוציא מהזולת כסף, וכל מהותם איך יכולים לגנוב ולגזול ולעשות כל מיני ערמומיות העיקר להוציא מהזולת כסף, וזה נקראת תאוות ממון, ועל אדם כזה אמרו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה א' סימן י"ג) יש לו מנה רוצה מאתיים וכו', כי תמיד חסר לו, והוא מסכן מאד מאד גדול, כמו שאנחנו רואים במציאות שאלו שנפלו בתוך תאוות ממון, פשוט משוגעים לגמרי, רצים ומתרוצצים איך להשיג עוד כסף ועוד כסף, וכל הראש זה רק כסף, שזה פשוט מגעיל, מה שאין כן העשירות דקדושה, על זה אמרו חכמינו הקדושים (שבת כ"ה:) איזהו עשיר כל שיש לו נחת רוח בעושרו, ואמר התנא הקדוש (אבות פרק ד') איזהו עשיר השמח בחלקו, זה נקרא עשירות גדולה מאד מאד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן