הבן שלי מתנהג בחוצפה גדולה ועושה מעשי קונדס חדשים בכל יום. מה אפשר לעשות כדי להרגיע אותו?

שאלה:

מאת חיים:
שלום לכבוד הרב.
הבן שלי מתנהג בחוצפה גדולה ועושה מעשי קונדס חדשים בכל יום, וכמה שאני מסביר לו שהוא מבייש את עצמו ואותנו – זה לא עוזר, והוא ממשיך בשלו וגורם לי הרבה עגמת נפש.
נתתי לו עונשים חמורים וניסיתי לרסן אותו בכוח, אבל זה לא עוזר. מה אפשר לעשות כדי להרגיע אותו?

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל ט"ז אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל חיים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מה אומר לך, חכמינו הקדושים אמרו (פסחים ס"ו:) כל אדם שכועס – אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו; כי בא לידי כעס בא לידי טעות. רביז"ל הקפיד מאד מאד לא להכות ילדים, כי בזה שמכים ילדים רק מעצבנים אותם וכו', ועל ידי זה הם מתמרדים יותר ויותר, ולכן אין זו עצה להוציא את כל הכעס והרציחה שלך על הבן שלך וכו', כי מה הוא חייב שאתה כעסן ועצבני מאד מאד?

לא הבן חייב אלא אתה חייב, הטבע שלך הוא להיות תמיד בכעס, ואתה שוכח שכעס זו עבודה זרה ממש, כמאמרם ז"ל (שבת ק"ה:) המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו – יהא בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך אומנתו של יצר הרע – היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועובד; כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, הוא אף פעם לא יהיה בכעס, ואם הוא בכעס, זה סימן שהוא לא מאמין בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדיו נמצא, והכל ממנו יתברך, ולכן כפי הכעס, כן דוחה את השכינה ממנו.

ולכן במקום לקרוע את הבגדים שלך וכו' או לשבור את הכלים שלך וכו' בכעסך, אתה שובר את העצמות של הבן שלך בכעסך, אתה לא רואה שזה פשוט שגעון וטירוף הדעת? וחכמינו הקדושים אמרו (נדרים כ"ב.) כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, ומוסיף טפשות על טפשותו; וזה טירוף הדעת פשוטו כמשמעו, כי הכעסן מאבד את הדעת והשכל שלו לגמרי, עד שלא מסוגל לחשוב ישר, ואמרו חכמינו הקדושים (זוהר חדש נח) לא יהיה בך אל זר – שלא תהיה נח לכעוס, כי זו עבודה זרה ממש, כי הוא דוחה את  הקדוש ברוך הוא ממנו.

ולכן לדעתי אתה צריך לעבוד על עצמך לא להיות בכעס וברציחה, ולא להיות עצבני, ולא להוציא את העצבים שלך על בנך, אדרבה, תראה לכבד ולייקר אותו ולקרב אותו, ולספר לו סיפורים, ולשתף אותו בתוך הבעיות שלך וכו' וכו', ואז תראה אל איזה בן מוצלח תזכה, וזכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים כשאביהם כעסן; כי כשהאבא כעסן והבן שואל אותו משהו וכו', והאבא צורח וצועק עליו כמטורף וכו', אזי הבן נשאר שוטה וכו', אבא צריך להוריד את עצמו אל ילדיו, ולספר להם סיפורי צדיקים, וכן להתעניין בכל מה שעובר עליהם, שזה מעיקר החינוך, ולכן אם אתה רוצה לרוות רוב נחת דקדושה מהבן שלך, תראה מהיום והלאה להוריד את עצמך אליו, ותחזקו ותעודדו ותשמחו, ותראה שיהיה לך כבר בן אחר לגמרי.

 פלא על גבי פלא, לכולם יש לך זמן וסבלנות, אבל כשזה בא לבן שלך אתה מתנהג כמו מטורף, נותן לו מכות רצח וכו', ואחר כך אתה אומר שהבן שלך משוגע וכו', ואתה כבר רואה בו את כל החסרונות שבעולם וכו', בשעה שאתה חייב בהכל, כי אתה פשוט כעסן ברציחה כזו שאתה לא יכול להוציא את הכעס והזעם שלך על אחרים וכו', כי אחרים יתנו לך חזרה כפל כפליים וכו' וכו', ולכן אתה מוציא את כל זעמך וכעסך על בנך, ואחר כך אתה אומר שאתה לא יודע מה עושים איתו וכו', ולכן עיקר העצה שתתחיל לעבוד על עצמך, ותעקור ממך את מדת הכעס, ואת הבן שלך תקרב מאד מאד, ואז תראה איך שהוא ישתנה בין לילה ליום.

הקדוש ברוך הוא החונן דעת יכניס בך דעת שתפסיק להתעצבן ולהיות בכעס, ומכל שכן שלא תתן מכות לבנך, אלא תוריד את עצמך אליו ותשתף אותו בכל העניינים שלך, ואז תצליח עמו מאד מאד, ותירווה רוב נחת דקדושה ממנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן