מה יקרה אם יסגרו את גבולות אוקראינה ולא יאפשרו לנסוע לאומן לראש השנה?

מלחמה רוסיה אוקראינה ברסלב שלי
שאלה:
מאת נחמן:
שלום וברכה לצדיק שליט"א.
בשבועיים האחרונים אנו שומעים על מהומות גדולות שמתחוללות באוקראינה, וכעת גם הרוסים מתחילים להתערב, ובתקשורת אומרים שיש חשש רציני שתפרוץ מלחמה.
מה יקרה אם חס וחלילה יסגרו שוב את גבולות המדינה ולא יאפשרו לחסידי ברסלב לנסוע לאומן לראש השנה. מה נעשה אז?
תשובה:
בעזה"י יום א' לסדר ויקרא א' דר"ח אדר ב' ה'תשע"ד.
שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל נחמן נ"י.
לנכון קיבלתי את מכתבך.
מה אומר לך, רביז"ל אמר (ספר המידות אות אמונה סימן מד) מלחמה אתחלתא דגאולה היא, ובשעה שרואים שאומות העולם מתגרות זו בזו יכולים לצפות לגאולה. יעזור הקדוש ברוך הוא שזה יהיה כבר פתח לגאולה, שהרוצחים האלו הן הרוסים והן האוקראינים וכו' שהרגו ושחטו ושרפו וחנקו בכל מיני מיתות משונות ומיתות אכזריות במשך מאות שנים את אחינו בני ישראל אנשים נשים וטף ברציחה הכי גדולה, שתהיה להם כבר מפלה גדולה מאוד ונזכה להיגאל גאולת עולם.
אנחנו מצפים ומקווים שנוכל להיות בראש השנה באומן, כי רק שמה הוא הקיבוץ הקדוש שלנו, ואין לזה שום תחליף בשום מקום, לא כמו שכמה טועים ומטעים אומרים וכו', עם כל זאת, אם חס ושלום לא יוכלו לנסוע על ראש השנה לאומן, אזי כל אנשי שלומנו בכל עיר ועיר יעשו שמה קיבוץ, כי בפירוש גילה לנו מוהרנ"ת ז"ל שאיפה שמתקבצים עשרה מאנשי שלומנו בהתקשרות אל רביז"ל על ראש השנה – שמה נעשה הקיבוץ. כמובן, שהקדוש ברוך הוא יתן לי את החיים, אני אעשה את הקיבוץ ביבנאל עיר ברסלב, וכל מי שירצה לבוא – שיבוא, וכל מי שירצה לעשות קיבוץ בעירו – אשרי לו ואשרי חלקו כי רביז"ל לא מצומצם בשום מקום פרטי ואצל שום אדם פרטי, רק איפה שמדברים ממנו – שם נמצא רביז"ל.
מה לנו עכשיו להתבלבל מכל זה, עד ראש השנה יכול להיות הכול מסודר ונזכה להיות אצל רביז"ל בכל שנה באומן דייקא על ראש השנה, ולא כדאי עכשיו להתבלבל מזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל שעם ישראל יהיו שמורים מהרוצחים האלו.
המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן