שמעתי כמה מחסידי ברסלב שמדברים לא יפה על רבנים מהזרם הדתי לאומי. האם זו דרכה של חסידות ברסלב?

שאלה:

מאת יהודה:
שלום. אני חוזר בתשובה, הולך עם כיפה סרוגה, ושומע שיעורים של רבנים מהזרם הדתי לאומי. השיעורים הלו מחזקים אותי ומקדמים אותי בדרך התשובה, אך לצערי הרב שמעתי חסידי ברסלב שמדברים בצורה מאוד לא יפה על רבנים מהזרם הזה. האם זו דרכה של חסידות ברסלב?

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר בחוקותי י"ג אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל יהודה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

דע לך שרביז"ל הוא מתנה לכלל נשמות ישראל ולכלל העולם כולו, רביז"ל לא מצומצם אצל אף אחד, הורידו את הנשמה שלו, שהיא נשמה כללית לכלל העולם כולו ולכל עם ישראל, כמו שאמר בפירוש (חיי מוהר"ן סימן רנ"א) יש לאל ידי להחזיר כל העולם כולו למוטב, ולא בלבד אנשים פשוטים, אלא אפילו צדיקים ואנשים גדולים, אני יכול להחזירם למוטב, כי גם הצדיקים צריכים להחזירם למוטב. ולא מבעיא ישראל קדושים, אלא כל האומות העולם כולם אני יכול להחזירם להשם יתברך, והייתי יכול להוליכם סמוך לדת ישראל, אך דיו לעבד להיות כרבו.

 אתה צריך לדעת מה זה להיות חסיד ברסלב? רביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן של"ט) איתא במדרש (בראשית רבה פרשה ל"ד סימן כ"א) על הפסוק (יחזקאל ל"ו כ"ו) "ונתתי לכם לב בשר", אל תקרי בשר אלא בסר, שיהיה כל אחד בוסר בחלק של חבירו; לב בסר אותיות ברסלב, היינו שכל הצרות שעם ישראל סובלים הן מפני שיש לנו לב האבן, שאחד לא מבין את השני, ולא מעוניין להבין את השני, כמו שני אבנים וכו', וזה מה שאומר הנביא (שם) "והסירותי מכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר", שזו תהיה הגאולה – שאדם יהיה לו לב של בשר, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פד.) אהבה דוחקת את הבשר; הרגע שיש לאדם לב בשר, הוא יבין את השני ויאהב את השני ויעזור לשני, וזה כל הענין של חסידות ברסלב, שהם אותיות לב בסר, כי אות ש' מתחלפת באות ס', כי אדם צריך לעבוד על מידותיו ולעקור ממנו את לב האבן שזו מדת האכזריות שיש בו, מדת האנוכיות שיש בו, ואז דייקא יזכה ללב בשר, לאהוב את כל בר ישראל, ולהרגיש בכאב הזולת, וישתדל לעזור, שזה כל חסידות ברסלב, וזה לא שייך לזרם אחד וכו', זו מתנה לכלל נשמות ישראל ולכל העולם כולו.

ולכן לא בחינם שלאחרונה מתפרסם הלימוד העמוק של רביז"ל בכל העולם כולו, ולא רק נשמות ישראל נמשכים אל רביז"ל, מכל החוגים ומכל החסידויות ומכל השיטות וכו', אלא אפילו אומות העולם מתענינים בלימוד העמוק של רביז"ל, איך שמחזק ומעודד ומשמח את כל הנשמות הנפולות, ומחזק את כולם, ומדריך את כולם בדרך הנכונה. אשרי מי שיתמיד בספרי רביז"ל, ואז יתהפך לבו – לב האבן, שזה היצר הרע, הס"מ, שעניינו רק לעשות רע לזולת וכו', ויהיה נעשה לבו לב בשר, שזה היצר טוב שענינו רק לעשות טוב לזולת וכו'. 

ולכן כל מי שמדבר על זה או על זה וכו', הוא בכלל לא חסיד ברסלב והוא לא יודע מה זה, ולכן אסור לך להתרגש משום בריה שבעולם, ולא לשים לב אל אף אחד, אתה תלמד את ספרי רביז"ל "לקוטי מוהר"ן", "סיפורי מעשיות", "ספר המדות", ושיחותיו הקדושות שבספרי "שיחות הר"ן" ו"חיי מוהר"ן", שדייקא שם גנוז אורו של רביז"ל, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך ספריו הקדושים, אשרי מי שיתמיד בהם ויקיים כל הנאמר בהם, ואז יכול לקרוא את עצמו חסיד ברסלב.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן