שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

לבן שלי יש שלשה שמות "אליעזר שלמה ישראל" הוא בן עשרים ועוד לא מצא זיווגו, ראיתי בשו"ת ברסלב שמוהרא"ש ז"ל אמר שלא טוב שלשה שמות, רק שם אחד או שניים. 
האם כדאי להוריד את השם השלישי "ישראל" שנתתי אותו על שם אבא שלי שיחיה כדי לכבדו, או שעדיף להשאיר?
תודה.

 
השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ה' לסדר תרומה ב' אדר ראשון תשע"ט

 

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי… נרו יאיר ויזרח,

 

לנכון קיבלתי מכתבך.

 

זה נכון, שבשנים האחרונות, לא היה מוהרא"ש ז"ל ממליץ לתת ג' שמות, אבל בשנים הקודמות לא נהג מוהרא"ש ז"ל להקפיד על זה, והיות שכבר נתת לבנך שלש שמות קדושות "אליעזר שלמה ישראל" אל תוריד או תזלזל בשום אחד מהם, רק תתאמץ מאד בתפילה ובבקשה אל השם יתברך שיזכה בנך נ"י למצוא בת זוגו ההגון לו מן השמים בקרוב, והשם  יתברך יעזור שנשמע בשורות טובות ומשמחות בקרוב ונזכה לשמוח ביחד בישועת השם.

 

מן הסתם מן המותר לעורר את בנך להשתטח על ציונו הקדוש של מוהרא"ש ז"ל ביבנאל, ולומר שם את כל ספר התהלים, כי מוהרא"ש ז"ל הבטיח הבטחה חזקה שכל מי שיעשה כן, יעשה כל מה שביכלתו לעזור לו למצוא בת זוגו, ולכן אם עדיין לא עשה כן, יזדרז לקיים את זה מה שיותר מהר,  ואפילו אם כבר עשה את זה, כל פעם הוא ענין חדש לגמרי,  ובוודאי יגיע יום ישועתו בקרוב.

 

כדאי לבנך לרכוש קונטרס "מציאת הזיווג" ולקיים את כל מה שכתוב שם, ובעזרת השם יתברך יזכה לראות נפלאות.

 

נא לכתוב את השם המלא של בנך (עם שם אימו) והשם יתברך יעזור שנזכה לשמוע בשורות טובות ומשמחות בקרוב.

 

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.


שו"ת ברסלב


שו"ת אשיב לאי"ש


שלח שאלה

דילוג לתוכן