כואב לי מאד שלא אזכה השנה להיות אצל רבי שמעון בר יוחאי, בפרט שנולדתי בנס מהציון הקדוש ונקראתי על שמו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.
אני מוכרח לשפוך שברון לבי ומרירות נפשי לפני הרב שליט"א, אולי תוכלו לנחם ולחזק אותי, קוראים לי שמעון על שם התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, כי נולדתי אחר הבטחה שהבטיחו הוריי בל"ג בעומר שיקראו לבן הנולד להם על שם רבי שמעון. ויש לי חזקה של שנים רבות, שאני עולה למירון בל"ג בעומר, ושופך שם את נפשי לפני ה', וזהו חלק גדול מחיותי כל השנה, והשנה מודיעים שאין שום אפשרות לסתם בני אדם להגיע אל הציון במירון, כי חוששים מאד שלא יתפשט הווירוס חס  ושלום, אבל אני, אנא אני בא?! זהו כל חיותי ממש, וקשה לי אפילו לחשוב מזה שאחסר ל"ג בעומר לא להיות אצל רבי שמעון, אנא תגיד לי איזה עצה, ותחזק אותי שלא אפול בדעתי, ושאוכל להחזיק מעמד במצב קשה הזה. רב תודות להרב שליט"א על הכל. שמעון 

תשובה:

בעזרת ה' יתברך

יום ב' לס' בהר – בחוקותי  י"ז אייר  ל"ב בעומר ה'תש"פ

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי שמעון נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך, שבו אתה מגלה עוצם שברון לבך על שנראה שלא תוכל להגיע השנה למירון על ל"ג בעומר, ויש לך חזקה של שנים רבות להיות באתרא קדישא מירון בל"ג בעומר, ויש לך הרגשה מיוחדת בזה, כי אתה קרוי שמעון על שם התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, כי ההורים שלך הבטיחו פעם בל"ג בעומר, שאם יוולד להם בן יקראו אותו על שמו, ולא זמן הרבה אחר כך נולדת, ועל כן יש לך הרגשה מיוחדת בנסיעה למירון כל שנה בל"ג בעומר, ואתה רגיל לשפוך שיחך שם בדמעות שליש, ובגעגועים גדולים, וראית בעצמך המון ישועות שפעלת בל"ג בעומר אצל רבי שמעון, ועל כן שברון לבך גדול מאד על שלא נראה שתוכל להגיע השנה, ואתה מבקש ניחום והתחזקות על המצב.

מה אומר לך ידידי היקר, אנחנו צריכין לחיות עם המציאות, אם הקדוש ברוך הוא סיבב שכך הוא המצב היום, שסגרו את הגבולות של מירון לרוב שכבת הציבור, עלינו לקבל את זה באהבה, ולהתבונן איך אנחנו יכולים להתקשר לרבי שמעון גם מריחוק מקום, עד שיהיה נחשב כאילו אנחנו על נמצאים על יד הציון ממש, ושופכים את לבינו שם, ופועלים כל משאלות לבנו לטובה.

ראש וראשון תזכור נא מה שכתוב בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' קצ"ב), שפניו שכלו ונשמתו של הצדיק נמצאים בתוך הספר שלו, ומובא בספר הקדוש "ישמח לב" (ריש מסכת שבת) להרה"ק רבי נחום מטשערנאביל זי"ע, שעל ידי שלומדים הדיבורים של הצדיק, זה נחשב כאילו משתטחים על קברו, כי  שפתותיו דובבות בקבר, ואפשר להידבק עמו אתדבקות רוחא ברוחא וכו', עיין שם בדבריו הנפלאים. הרי שלך לפניך, שאפשר להשתטח על קבר הצדיק על ידי שלומדים הספר שלו. ואם כן יש לנו עצה פשוטה, לקחת ספר הזוהר ולהתיישב באיזה פינה צנועה, וללמוד כמה מאמרים בספר הזוהר.  ולדמות לעצמנו שאנחנו יושבים עכשיו במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי.   

גם זכור תזכור המבואר בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קל"ה), שאפשר לקבל פני רבו ברגל, אפילו בריחוק מקום מרבו, כי על ידי שמתבונן בקדושת הרגל, ואיך שכל הרגשתו בקדושת הרגל בא לו מרבו, כי לימד עמו לימודים נפלאים מה זה רגל, ואיך יכולים להדבק בו יתברך ברגל, על ידי זה נחשב כאילו מקבל פני רבו ממש, אפילו אם אינו נמצא אצלו בפועל ממש, עיין שם כל זה בדברי רביז"ל, וזה קשור במיוחד לרבי שמעון בר יוחאי, כי הרי כתוב בזוהר (בא דף לח ע"א), לגבי עלייה לרגל, על הפסוק (שמות לד) יראה כל זכורך את פני האדון ה', מאן פני האדון ה'? דא רבי שמעון בר יוחאי, עיין שם, תעמוד ותשתומם! איך בשר ודם יכול להגיע למדרגה עליונה כזאת שייכלל בו יתברך לגמרי, עד שיהיה נאמר עליו הפסוק "את פני האדון ה' -" דא רבי שמעון בר יוחאי! כי הצדיקים הם פני השכינה, וקבלת פני רבי שמעון, הוא כמו קבלת פני השכינה ברגל, ורביז"ל כבר לימד אותנו שזה אפשר גם בריחוק מקום.    

ואם תחשוב שכל זה הוא רק בדרך מליצה אבל לא מציאותי, תדע את אשר פעם התבטא רביז"ל בל"ג בעומר בעיר ברסלב, וענה אמר, "שם במירון שמחים, אולם יכול מאד להיות, שרבי שמעון נמצא כאן…" ! ["דארט איז מירון, רבי שמעון קען גאר זיין דא…" !] כי ההילולא והחתונה היא במירון, אבל החתן נמצא במקום שמתדבקים ושמחים עמו באמת. 

היוצא מכל זה הוא גילוי נורא, שאפשר לאדם לשבת באיזה פינה צנועה, ולפתוח ספר הזוהר, וללמוד בו כמה מאמרים, וגם לומר המאמר של רביז"ל (בהקדמת הליקוטי מוהר"ן) על ההתגלות של רבי שמעון בר יוחאי, ולומר אחר כך התפילה של מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי תפלות תפילה מ"ז), ואחר כך לסגור עיניו ולדמות לעצמו כאילו הוא יושב עכשיו על יד הציון של רבי שמעון בר יוחאי, וישפוך כל שיחתו לפניו יתברך, ולפני התנא אלקי רבי שמעון בר יוחאי בתמימות ובפשיטות גמורה, ויהיה נחשב כאילו יושב שם ממש, וגם יזכה להרגיש את אותו ההרגשה שהוא רגיל להרגיש שם בל"ג בעומר, וגם אולי יותר מזה, שהרי עכשיו הוא יושב לבד בפינה שקטה בלי הפרעות, ואפשר לו לייחד כל מוחו וכל הרגשותיו אל התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי.

ועל כן ידידי היקר, אל תחלש דעתך כלל לרגע, תראה למצוא לעצמך איזה פינה צנועה ביום ל"ג בעומר, ותיקח בידך ספר הזוהר וספר רביז"ל (שיש בו תורה ותפילה הנ"ל), ותדמה לעצמך שאתה יושב עכשיו במירון, ויעזור הקדוש ברוך הוא שתפעול כל משאלות לבך לטובה, ויהיה רפואות וישועות לכל נשמות ישראל בזכות התנא אלקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן