הגר"ח קנייבסקי ענה: תגיד, זה גם חשוב!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

ידוע ומפורסם בעולם כולו דרך הלימוד הנפלא שגילה לנו רבינו ז"ל בשיחות הר"ן שיחה ע"ו, שהופצה על פני תבל על ידי הקונטרס הנפלא "סדר דרך הלימוד" שנכתב על ידי מוהרא"ש זי"ע והודפס מאז במליוני עתקים. מסמך מרתק פורסם לאחרונה על ידי כולל 'קבר רחל' בראשות הרב קלוגר שליט"א, בה מובא מילה במילה שיחה נפלאה בה שואל הרב קלוגר את מרן הגר"ח קנייבסקי בעניין דרך הלימוד:

גילוי דעת תורה נדיר והיסטורי מאת שר התורה שליט"א:

סיום הש"ס קרב ובא, בכל מרכזי היהדות בעולם נערכים לקראת מעמדי הסיום.

לכבוד סיום הש"ס העולמי. גילה שר התורה מרן הרב חיים קנייבסקי שליט"א את דעתו בעניין לימוד גמרא ותפילה. האם יש עניין בלימוד גמרא ללא הבנה והאם לימוד גמרא בלי רש"י נחשב סיום. מדוע לא מספיק להתפלל תפילות קבועות ויש להתפלל לה' במילים אישיות כדבר איש אל רעהו?

שאלות אלו ועוד נשאל שר התורה שליט"א והנה הן לפניכם. תורת חיים.

שאלה: מאיזה גיל יש לעורר את הבנים ללמוד את כל הש"ס?

מרן שליט"א: מו"ר מרן הגרמי"ל לפקוביץ זצ"ל אמר בשם החזון אי"ש שעד בר המצווה צריך לסיים ש"ס.

שאלה: וכי זה לא "תפסת מרובה" מדי, לסיים ש"ס עד בר המצווה?

מרן שליט"א: לא לדעת ש"ס דורכלערנען (לעבור על) ש"ס. גם אני למדתי עם בני ש"ס עד בר המצווה.

שאלה: אם הילד אומר בלי הבנה, או בגדול למשל, שנוסע למקום רחוק ורוצה לנצל את הזמן. האם יש עניין באמירת דפי גמרא מבלי שמבין כלל?

מרן שליט"א: בוודאי. בגמ' שבת סג "ליגמר אינש והדר ליסבר אף לא ידע מאי קאמר".

שאלה: האם קטן שלמד מסכת, נחשב "סיום" לגבי הגדולים לאכול בשר בתשעת הימים או לפטור תענית בכורים בערב פסח?

מרן שליט"א: כן.

שאלה: מרן שליט"א בירך יהודי אחד שילמד תרי"ג פעמים את כל הש"ס, איך זה ייתכן?

מרן שליט"א: בהרהור אפשר בזמן מועט לעבור על כל הש"ס.

שאלה: האם החזון אי"ש היה נוהג לעשות סיום ביארצייט?

מרן שליט"א: החזון אי"ש כשהיה לו יארצייט היה לוקח גמרא חולין ועובר בהרהור כשעה או שעתיים ועושה 'סיום'.

שאלה: מי שישב בשיעור דף היומי, האם יכול לעשות 'סיום' כי הרי לא אמר בפיו את כל הגמרא?

מרן שליט"א: אפשר לעשות 'סיום' על הרהור (עפ"י הגר"א) וכש"כ על שמיעה ששומע כעונה.

שאלה: האם גמרא בלי רש"י נחשב ל'סיום'?

מרן שליט"א: כן. גם בימי אביי שאמר "עבידנא יומא טבא לרבנן" היה הלימוד בלי רש"י.

שאלה: חיסר קצת במסכת, האם נחשב 'סיום'?

מרן שליט"א: אין זה קריאת התורה שכל אות מעכבת אלא כשחיסר סוגייה שלמה.

שאלה: למד כל המסכת ולא עשה סיום עדיין. רק התחיל חזרה, לחזור מתחילת המסכת, האם כשגומר יכול לעשות ב' פעמים סעודת "'סיום'?

מרן שליט"א: כן.

שאלה: נוסח התפילות שאומרים בסיום מסכת ב'הדרן', האם מותר לומר זאת בשבת?

מרן שליט"א: כן

שאלה: מה יעשה מי שרואה שאינו מצליח ללמוד ולזכור את כל הש"ס, למרות שכבר שנים רבות שהוא כל כך משתוקק לזה אבל הוא מצליח בפועל?

מרן שליט"א: להתפלל, התפילה מועילה על הכול.

שאלה: באיזה מקום בתפילה להתפלל על זה?

מרן שליט"א: בכל התפילה. אבל לא מספיק התפילות הקבועות בשמונה עשרה אלא צריך גם להתפלל לה' במילים אישיות (אייגענע ווערטער) ולדבר אליו כדבר איש אל רעהו, עיין ביאור הלכה סי' תקעא.

שאלה: מה להתפלל על רבנו שליט"א בקבר רחל?

מרן שליט"א: שיתנו לי ללמוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן