מי חיבר את הפיוט 'ואמרתם כה לחי', האם הוא חלק מפיוט 'בר יוחאי'?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.
תודה רבה מאד על התשובות הנפלאות שאתם עונים, כי נפתחו עיני בהמון דברים שלא ידעתי מקודם, ואני מעריך את זה מאד, יאריך ה' ימיכם ושנותיכם בטוב ובנעימים, ותזכו לזכות את הרבים תמיד.

ממש עכשיו ראיתי מכתב שכתבתם אודות השיר "בר יוחאי" שנתחבר על ידי הרה"ק רבי שמעון לביא בעל מחבר ספר הקדוש "כתם פז" על הזוהר, וכתבתם כמה סיפורים נפלאים מקורות ימי חייו, ועל כן התחלתי לחשוב, מי הוא זה שחיבר השיר "ואמרתם כה לחי", שנוהגים בהרבה מקומות לשיר אותו ביחד עם השיר "בר יוחאי", האם שניהם ממקום אחד יהלכון, או זה ענין אחר לגמרי? יישר כחכם על ההתייחסות למכתבים, ויברך ה' פעולתכם.

תשובה:

בעזרת ה' יתברך, יום ב' לס' בהר – בחקותי  י"ז אייר  ל"ב בעומר ה'תש"פ

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

על דבר שאלתך מי חיבר הפיוט "ואמרתם כה לחי" שנוהגים בהרבה מקומות לשיר ביחד עם השיר "בר יוחאי" בכל עת מצוא, ובפרט בל"ג בעומר. תדע שהפיוט הזה חיבר הרי"ח הקדוש, רבי יוסף חיים מבגדד, ה"בן איש חי" זי"ע, בעת שביקר בארצנו הקדושה בשנת תרכ"ט, כי יצא מביתו בעיר בגדד בכ"ה ניסן תרכ"ט, והתלוו עמו שיירה של אנשים חשובים, והלכו דרך המדבר באורחות לא סלולות, והרבה נסים נעשה לו בדרך, והגיע לארץ ישראל, ושהה שם עד סוף חודש אלול של אותו שנה, וביקר בכל המקומות הקדושים ובקברי צדיקים שבארץ ישראל, וזכה לגילוים נשגבים בעת השתטחו על קברות הצדיקים, ובפרט בקבר בניהו בן יהוידע, הנמצא על הדרך בין מירון לצפת, ששם זכה להארה גדולה, ונתגלו לו רזין וסודות עליונים, ובאותו מעמד החליט לקרוא שמות ספריו על שם שמותיו ותואריו של בניהו בן יהוידע המוזכרים בפסוק (שמואל ב' כג כ), ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל וגו', ובל"ג בעומר עלה למירון להשתטח על ציון התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, והיה  בהתעוררות והתלהבות גדולה, ושמע ששרים שם את השיר "בר יוחאי" של הרה"ק רבי שמעון לביא זי"ע, והיה תפוס מאד במחשבותיו ושרעפיו הקדושות, ופתאום התעורר והתחיל לשיר "ואמרתם כה לחי" לפי סדר האל"ף בי"ת, וגמר כל השיר הנפלא הזה, ומיד התפרסם בין כל הקהל הגדול שהיה אז במירון, ומשם נפוץ בכל העולם כולו, והרבה אינם יודעים מזה, מי חיבר השיר הזה, וחושבים שהוא שיר עתיק מימים הקודמים, ואינם יודעים שמרן ה"בן איש חי" חיבר אותו בעמדו ליד ציון הרשב"י באותו ל"ג בעומר שביקר בארץ, וזכה וזיכה בו את הרבים, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן