שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

שלום לרב הצדיק הרב לעזער רציתי לשאול בראש חודש ניסן נפטר הרב הרצל טוביה סולומון שהייתי מתיעץ איתו הכי הרבה בעבודת ה והוא נתן לי את העצות הכי טובות עכשיו שהוא נפטר איך אני יכול לקבל את הדעת שלו איך שהוא קיבל ממוהראש איך אפשר לקבל את הקדושה שלו את הטוב לב ואהבת ישראל שהייתה לו והדבקות בהשם שהיתה לו?

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ב' דחול המועד פסח י"ז ניסן תשע"ט

החיים והשלום ומועדים לשמחה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך, והיות שהוא ענין של דבר האבד, על דרך הכתוב (ישעיה נט א) הצדיק אבד ואין איש שם על לב, וכן אתה בבחינת "אובד עצות", על כן נזדרתי לענות לך בחול המועד.

הן אמת שהרב הרצל טוביה סולומן ז"ל היה איש יקר הוערך מאד, וחיזק ועידד הרבה אנשים בעבודת השם, וגם אתה קיבלת ממנו הרבה עצה ותושיה, ולכן עכשיו שנפטר והלך לבית עולמו, עליך להתחזק מאד ולהזכיר עצמך מן הדיבורים ששמעת ממנו בימי חייו, ולחפש אחר רב וצדיק חי שיכול לעזור לך בכל עניני החיים, כי זה כלל גדול, שאין צדיק הולך מן העולם, עד שמשאיר צדיק כמוהו, שיכול לעזור לנשמות ישראל כמו שעשה הוא, ומוהרא"ש זי"ע היה רגיל לחזור על דברי הבעל "תפארת שלמה" (פרשת ויקהל ועוד בכמה מקומות), שפירש נוסח ברכת ההפטורה "צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות" שכמו שהקדוש ברוך הוא "צור כל העולמים", וברא ויצר את כל העולמות, כמו כן הוא מנהיג ומסדר שיהיה "צדיק בכל הדורות", ותמיד יהיה צדיק ואיש ישר שיוכלו לקבל ממנו עצה ותושיה.

 ויש לומר שזה מרומז בפסוק הנ"ל "הצדיק אבד", למה נדמה שהצדיק אבד? מחמת "ואין איש שם על לב", שאין שמים על לב שבוודאי יש צדיק כמוהו שנשאר בעולם, שיכול להמשיך לחזק נשמות ישראל, כי מיד שאדם יודע שאין דור יתום, ובוודאי יש צדיקים בעולם שיכולים להתחמם נגד אורם, אזי אין הצדיק אבד, רק מחפשים ומבקשים את האבידה עד שמוצאים אותו, ועל כן תתחזק מאד ותחבר עצמך אל יראי ה' ההולכים בדרכי רביז"ל בתמימות, ובוודאי תזכה לקבל הרבה טוב אמיתי ונצחי מהם, עד שיעזרו לך בכל עניני החיים.

המאחל לך מועדים לשמחה.

דילוג לתוכן