בכל בוקר נופלת עלי עצלות וקשה לי מאוד לקום מהמיטה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שאלה:

מאת רון:
כל בוקר כשאני קם נופלת עלי עצלות גדולה, וקשה לי לצאת מהמיטה, וזה גורם לי להיות כל היום בדיכאון. אני מרגיש שהחיים שלי מרים, אך בכל זאת איני מצליח להשתנות. חשוב לציין שוב שאני מתעורר מוקדם בבוקר אך בגלל העצבות אני לא מצליח לקום.

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס כ"ג תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל רון נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שכל יום ויום מתחיל האדם בצמצום ובקטנות גדול מאד וכו', והאדם צריך להרחיב את היום וכו', וזה שייך בכל הענינים, ובפרט בשמחה וכו', ולא בחינם שהשולחן ערוך מתחיל 'יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר וכו' ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה', כי אז היצר הרע מתגבר מאד מאד על האדם במדת העצלות, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ו י"ג) "אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות: הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו".

ולכן כל בוקר צריכים להתחזק בכל הכוחות לצאת מהמטה, והעיקר להתחיל עם שמחה, כי השמחה היא רפואה לכל בין בגשמי ובין ברוחני, וכמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם.

ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.

ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזק מאד להיות בשמחה, ותכריח את עצמך רק להיות בשמחה, כי השמחה זה רפואה בין בגשמי בין ברוחני, וכשאדם שמח מתרחבת דעתו ויכול להחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, והרגע שחזק באמונה שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, על ידי זה נפתח פיו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר זה התענוג הכי גדול, וטועם טעם עולם הבא בעולם הזה, וכמו שכתוב (ויקרא כ"ו י"ב) "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם", ופירש רש"י "אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני" וכו', איזה תענוג שאדם מרגיש שמלוא כל הארץ כבודו והוא נמצא ואין בלעדיו נמצא, והוא יכול לדבר עמו יתברך פנים אל פנים, ואל מדריגה זו רביז"ל רוצה להביא אותנו, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה.

תשתדל שכל יום כשמתחיל אצלך היום להרחיב את היום עם מצוות ומעשים טובים ועם דיבורים אליו יתברך, ועל ידי זה יתרחב לך היום יותר ויותר, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל ההצלחה של האדם תלוי כפי שמתחיל את היום.

ולכן תשתדל לפרש את שיחתך אליו יתברך, תיכף ומיד שכשאדם קם, ולבקש אז ממנו יתברך שתהיה בשמחה כל היום, וצריך שתדע אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם היו בני אדם יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כל כל דיבור שמדברים אליו יתברך זה מזעזע את כל העולמות, וזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן