מדוע הרבה פעמים רבנו ז"ל היה בלב נשבר למרות שכולם היו בשמחה?

שאלה:

מאת שרית:
לכבוד כבוד קדושת מוהרא"ש שלום וברכה. מעניין אותי לדעת מיהו האדם שנסע עם רבנו לארץ ישראל? ומדוע מסופר על רבנו שכמה פעמים היה בלב נשבר בזמן שאחרים היו בשמחה, הרי עיקר גדול בחסידות זה להיות בשמחה תמיד?! אשמח לקבל את תשובתכם.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר בהעלותך י"ד סיון התשע"ג

שלום רב אל שרית תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל כשנסע לארץ ישראל לקח עמו את ר' יצחק ז"ל שהיה אחיו של תלמידו ר' חייקל ז"ל, שהוא היה החזן של רביז"ל.

דרכו של רביז"ל היתה להתבודד בכל יום כמעט כל היום, והיה תמיד בוכה כאילו עדיין לא התחיל בעבודת השם יתברך כלום, ואפילו שגילה אחר כך נוראות נפלאות מאד, סודות התורה שלא נשמעו דברים כאלו מעולם, והיה אחר כך שמח, תיכף ומיד אחר זה כבר התחיל עוד פעם להתבודד ולבכות להקדוש ברוך הוא, איך זוכים להיות יהודי, ומובא (חיי מוהר"ן סימן רל"ה) שרביז"ל אמר: מהנגלות שלי אין אתם צריכים ללמוד, היינו אף על פי שכפי שאתם רואין ממני נדמה לכם שאני על פי רוב בעצבות, אין אתם צריכים ללמוד מזה, רק להיות בשמחה תמיד. כי האם אתם מדמים עצמכם אלי בכל הדברים לעשות כמוני? גם באמת אני בשמחה, רק מחמת שאני צריך תמיד לפנות הדרך במקום שהיה תוהו ומדבר לעשות שם דרך לקצץ משם כל המעכבים שם את הדרך, וצריכים לקצץ שם אילנות הגדלים שם מאלפים שנים, ולהיות הולך ושוב אנה ואנה לקצץ ולחזור ולקצץ, כדי שיהיה הדרך כבושה לרבים, שיוכלו רבים לילך באותו הדרך, ומחמת יגיעות כאלו הוא בדאגה על פי רוב.

וכתב מוהרנ"ת ז"ל (חיי מוהר"ן סימן רל"ו) גם כבר שמענו שמחמת שמשפחתו באה ממלכות בית דוד כידוע להעולם, על כן על פי הרוב הם הולכים בלב נשבר ואין רגילים בפנים שוחקות. כי דוד המלך עליו השלום יסד ספר תהלים שרובו הוא דברי כבושים היוצאים מלב נשבר, כי כל דבריו הם רק צעקות ותחנונים בלב נשבר מאד, על כן גם זרעו עתה יש להם לב נשבר על פי הרוב, כי גם הרב הקדוש רבי ברוך ממעזבוז זי"ע אין רגיל בפנים שוחקות ולב שמח, רק בלב נשבר. אבל אנו מוזהרים להיות בשמחה תמיד.

הרי שלך לפניך שרביז"ל היה ענין אחר לגמרי, ותמיד היה עוסק לפעול למעלה בשמים לעלות מעלה מעלה וכו' וכו', כדי שיוכל להוריד אלינו את רחמנותו יתברך, ולקרב את כל הירודים והנפולים והמושלכים בתאוותיהם, ולהורות להם את הדרך לחזור אליו יתברך, ולשמח אותם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן