10 עובדות שאולי לא ידעתם על 'אשר בנחל' • לרגל יום תחילת כתיבת החיבור הגדול

10 עובדות אשר בנחל

היום, ערב ימי חנוכה הקדושים, מציינים אצל חסידי ברסלב – תלמידי היכל הקודש יום מיוחד, היום לפני 58 שנים החל מוהרא"ש הקדוש זי"ע במלאכת הקודש של כתיבת קרוב למאה אלף מכתבי חיזוק!, משימה שנמשכה מאז עד ליומו האחרון בעלמא הדין, והותירה ירושה עצומה: עצה והכוונה ממי הנחל נובע מקור חכמה לכל מעברי החיים.

ברסלב שלי מגיש כשולחן ערוך 10 עובדות שאולי לא ידעתם על מפעל החיזוק האדיר:

1. הודפס לראשונה ללא ידיעתו ורשותו של מוהרא"ש 

הכרך הראשון הודפס רק כעבור כמעט עשור מאז התחיל לכתוב את המכתבים, וגם זאת ללא רשותו וידיעתו, במשך השנים שלפני כן נהג להשאיר לעצמו עותק מכל מכתב שכתב והבחורים צילמו זאת מכתב ידו והעבירו ביניהם, אברך אחד ביקש ממוהרא"ש שיתן לו תשעים מכתבים להקלידם במכונת כתיבה להקל על בחורים את הקריאה, מוהרא"ש נעתר לו לאחר הפצרות מרובות ולאחר שהבטיח שלא ידפיסם לרבים, אלא בעותקים בודדים פנימיים לבחורי מתיבתא היכל הקודש.

להפתעתו של מוהרא"ש הופיע לפתע האברך עם ספר של ממש כרוך ומוכן להפצה עם השם "נועם אשר בנחל", מוהרא"ש הבין מיד שהספר יעורר עליו שוב את אש המחלוקת, אבל ראה בכך את רצון ה' והסכים להמשיך בהפצת המכתבים עם השמטת המילה "נועם" משם הספר.

2. הספר היהודי בעל מספר הכרכים הגדול ביותר

עשרות אלפי מכתבים הספיק מוהרא"ש לענות בחייו הקדושים, עד היום כבר יצאו לאור 187(!) כרכים מתוכם, מה שנותן לספר את השיא של הספר היהודי בעל מספר הכרכים הגדול ביותר.

3. הישועה הראשונה בעקבות הפצת הספר

ידועה ומפורסמת הבטחתו של מוהרא"ש אשר מי שידפיס כרך אשר בנחל יזכה לניסים נגלים, סיפורי ישועות רבים כבר נשמעו מאז.

הישועה הראשונה היתה בתחילת הפצת הכרכים הראשונים, מוהרא"ש פגש בדרכו בחור שבור לב, שהסתובב בייאוש זרוק מהבית וביכה לפניו את צערו על אי מציאת זווגו, מוהרא"ש הבטיח לו שאם יקח אלף ספרי "אשר בנחל" ויפיצם – ימצא את זיווגו, הבחור לקח את עצמו למשימה בכח גדול, ובאותו יום שסיים את הספר האחרון נהיה חתן למזל טוב.

4. מי שאין לו לב נשבר לא תהיה לו השגה בספר

"מוהרא״ש נ״י אמר, שאי אפשר להשיג ולתפס בספרו ״אשר בנחל״, כי אם מי ששבור בעצמו כחרס הנשבר, כי עם ישות אי אפשר להשיג כלל בספר זה, וקשה לאדם שתהיה לו איזו הרגשה בספר זה כשאינו שבור בעצמו, כי הישות והגאות שלו מונעות אותו מלהרגיש את אור רוחניות החיות האלקית הטמונה בספר זה, אבל מי ששבור מאוד מרב הצרות וההרפתקאות שעוברות עליו, אותו יחיו הספרים מאוד מאוד, וירגיש בהם ערבות, נעימות, ידידות, זיו וחיות אליקותו יתברך" (מתוך הספה"ק "שיחות מוהרא"ש" חלק א' ערך 'אשר בנחל').

5. הספר הכי נחשב מבין מאות ספריו

 "פעם שאל אותו אחד: מדוע ספר זה יותר מספרים אחרים שחברתם? ענה ואמר: כי ספר זה נכתב בצורה פשוטה מאד, מכתבי תשובות שעניתי וכתבתי לשבורי לב, והם החיו את עצמם מאד מאד במכתבים, וחזרו בתשובה אמתית, והתחילו להתמיד בתורה ובתפלה וכו', ואצל השם יתברך יקר מאד מאד כשמחזקים את בניו, ועל־כן גם אצלי יקרים הספרים האלו יותר מכל הספרים שחברתי"(שיחות מוהרא"ש ח"א ערך 'אשר בנחל'). "אף שזכני השם יתברך לחיבורים יפים על ה״עץ חיים״ ו״פרי עץ חיים״, ועל הסדור וכו׳, אך אצלי ספרי ״אשר בנחל״ עולים על הכל, כי ספרים אלו שוים לכל נפש, וגם נתלבשה בהם השגת אלקות באופן כזה, שפלוני קורא מכתב פרטי בענינים שונים, ובין כך אוחזים באזנו וסוחבים אותו אליו יתברך, ומגלים לו שיש אלקים חיים בעולם" (שם).

6. כל מכתב – קשר אישי עם מוהרא"ש 

ראוי לזכור את דברי מוהרא"ש: "צריך לעיין בהם כאילו נכתב כל מכתב ומכתב רק בשבילך" (אשר בנחל חלק ס"ג דף קל"ג וקס"ח). ופעם היה בחור שדחף את עצמו לאחוז את יד מוהרא"ש בעת רקוד, ומוהרא"ש נענה לו: אתה רוצה לאחוז את ידי – למד אשר בנחל שם תמצא אותי!".

7. ״אשר בנחל״, ״שו״ת ברסלב״, ״אשר בנחל – אידיש״

עם השנים נוספו לחיבור האדיר עוד שני סטים:

״שו״ת ברסלב״ – אלפי שאלות שנשאל מוהרא״ש זי״ע מעל גבי האתר, היחודיות של סט ״שו״ת ברסלב״ הוא שלפני המכתב מופיעה השאלה שנשאל מוהרא״ש,

באמת אין הפרש ביניהם כלל, אלא ב'שאלות ותשובות אשר בנחל' שם לא מוזכרת השאלה, ו'בשאלות ותשובות בחסידות ברסלב' שם כן כתובה השאלה, וכנראה שזה יותר מסקרן את האדם, כי לכל אחד יש קושיות וספיקות וכו', עקמומיות ובלבולים וכו', ולכן כשרואה את השאלה אזי תיכף ומיד מזדהה גם הוא עם אותה בעיה, הן בעיות של שלום בית, והן בבעיות של חסרון פרנסה, והן בעיות בקושיות באמונה וכו' וכו', וזה ההפרש ביניהם, כי ב'שאלות ותשובות אשר בנחל' צריכים להבין מתוך התשובה מה היתה השאלה, ולא כל אחד מסוגל להבין את זה.

שו״ת ברסלב, י"ז סיון התשע"ג

״אשר בנחל – אידיש״ – בשנת תש"ע ביקשו תלמידי היכל הקודש מארה"ב לקבל מכתבים בשפת האידיש, מוהרא״ש נענה לבקשה וסט נוסף של שמונה כרכים "אשר בנחל – אידיש" יצא לאור מאז.

8. ספר יסודי בחסידות

"ההתחזקות שנמצאת שמה לא נמצאת בשום ספר בעולם" אמר מוהרא"ש, גם התבטא פעם, שאם היה לו בתחילת התקרבותו את הספר אשר בנחל – לא היה עובר עליו מה שעבר. מוהרא"ש התבטא שהספר עוד יהיה ספר יסודי בחסידות ברסלב ובכל מקום שיהיה קיבוץ יהודי – יהיה למצוא את ספרי אשר בנחל.

9.הספר שזכה להסכמת רבינו הקדוש

כשהתחיל לקבל שאלות מבחורים, חשש מאד לענות, ולקחת את האחריות שיפעלו המכתבים פעולה טובה, בהתבודדתו הארוכה שערך בבכיות עצומות, נרדם באמצע, ונגלה לפניו מחזה נפלא של רבינו הקדוש זי"ע ותלמידו רבי נתן זי"ע (הסיפור בשלמותו מובא בספר הקדוש חיי מוהרא"ש סימן שיג), ונענה לו רבינו: "כתוב בני, כתוב, אני אגלה לך דברים יפים בתורתי, אני אהיה עמך", ולאחר מכן אמר לו רבי נתן זי"ע: "אל תפחד, אני אהיה עמך תמיד, ובכל חידושיך אהיה עמך תמיד".

10. הסט הענק שחוזר ומודפס עשרות פעמים

כשהדפסת הספר היתה עדיין בתחילתה, עם כל הקשיים הכרוכים, התבטא מוהרא"ש שספר זה עוד יודפס ויחזור ויודפס פעמים רבות, ואכן כהיום הודפסו כרכים רבים מהסדרה כבר עשרות פעמים על ידי קרנות הדפסה שונות מתלמידיו הרבים.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן