האם צריך לברך על גלידה שאוכלים בסוף הסעודה?

שאלה:

האם צריך לברך על גלידה שאוכלים בסוף הסעודה לפני ברכת המזון? והאם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים?

תשובה:

בדין ברכת הגלידה בסעודה נחלקו הפוסקים. וטעם מחלוקתם האם הגלידה נחשבת כמשקה או כמאכל. אם נחשבת כמשקה הרי נפטר בברכת המוציא כמו שאר משקים מלבד יין ואינו צריך לברך עליה, ואם נחשבת כמאכל יצטרך לברך.

ב'ילקוט יוסף' הביא בשם אביו שליט"א שטוב ונכון לא לאכול גלידה בתוך הסעודה אלא להשאיר זאת לאחר הסעודה מחמת הספק. ובספרי 'שולחן המערכת' בערך גלידה הניף ידו שנית לחזק דבריו והעיד שם שכך נהג מו"ר אביו שליט"א ועשה מעשה רב. ולכן מסקנתו שאין לאכול זאת בתוך הסעודה.

אמנם בספר הלכה ברורה לרב דוד יוסף שליט"א הביא שכן צריך לברך בתוך הסעודה דהוי כקינוח סעודה וצריך לברך. ושם בביאור הלכה העיד שכך נהג אביו.

ובשבט הלוי לגרש"ה ווזנר שליט"א כתב שפשוט שצריך לברך על זה בסעודה ולא כהטועין בזה עיין שם.

ובספר פסקי תשובות הביא את דעות החולקים, והביא שם שגם דעת הגרש"ז אויירבך זצ"ל ויבלח"ט הגרי"ש אליישיב כדעת השבט הלוי שצריך לברך. אמנם כתב שיש שחוששים עדיין לספק ברכות להקל, ולכן טוב להשאיר זאת לאחר הסעודה או לברך על סוכריה וכדומה כדי לפטור את הגלידה.

לסיכום: כיון שלא יצא הדבר מידי מחלוקת וחיישינן לספק ברכות להקל, טוב ונכון להשאיר זאת לאחר ברכת המזון או לברך על סוכריה או שוקולד או מעט סוכר ובזה לפטור את הגלידה. ואין חילוק בסוגי הגלידה. ובזה אין הבדל בין אשכנזים לספרדים.

מקורות: ילקוט יוסף סימן קע"ז, שולחן המערכת ח"א עמ' תרצ"א, הלכה ברורה לרב דוד יוסף שליט"א סימן קע"ז סעיף י"ג, בשבט הלוי לגרש"ה ווזנר שליט"א ח"א סימן כ"ה בהערות על סימן קע"ד, פסקי תשובות בסימן כ"ה אות ג'.

התשובה נמסרה על ידי הרה"ג ר' הלל אמדדי שליט"א – מורה צדק בבית ההוראה "היכל הקודש" חסידי ברסלב יבנאל

שלח שאלה »

חזרה לשאלות ותשובות בהלכה »

לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="4112" title=""]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא:

השחלת שרוכים בנעל בשבת?

שאלה: שרוך שנקרע או יצא מהנעל בשבת, האם מותר להחזיר אותו לנעל, או שהדבר אסור? תשובה:  שרוך שיצא מהנעל בשבת, מותר להחזירו לנעל. גם אם

דילוג לתוכן