שאלות ותשובות בהלכה

טעיתי ולמדתי בשבוע שעבר את פרשת השבוע של השבוע הזה. מה עלי לעשות?

שאלה:

טעיתי ולמדתי בשבוע שעבר את פרשת השבוע שניים מקרא ואחד תרגום של השבוע הזה האם עלי לחזור וללמוד השבוע שוב את כל הפרשה שלמדתי בשבוע שעבר?

תשובה:

כתוב בגמרא "אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום… שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו… ובלבד שלא יקדים ולא יאחר", ופסק השולחן ערוך "מיום ראשון חשוב עם הציבור".

וכאן כבר קרא את הפרשה בשבוע הקודם, ולכן מן הראוי שיחזור לקרוא הפרשה בעיתה ובזמנה שזה עיקר המצווה. ואם כבר למד הפרשה עם רש"י יחזור לאומרה רק שניים מקרא ואחד תרגום ללא פירוש רש"י.

וראוי מאוד להחזיק במצווה יקרה זו כל שבוע לומר שניים מקרא ואחד תרגום שסגולתה רבה לאריכות ימים ושנים. וכבר הזהיר כבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א להתחיל מתחילת השבוע כל יום לומר את העלייה של אותו יום שניים מקרא ואחד תרגום, ולא לחכות לרגע האחרון, ומי שלא מקיים מצווה זו בזמנה רואה בחוש שקורות לו כל מיני תקלות, וחכם עיניו בראשו.

— 

מקורות: ברכות דף ח:, שו"ע סימן רפ"ה.

התשובה נמסרה על ידי הרה"ג ר' יעקב עמרם ועקנין שליט"א – מורה צדק בבית ההוראה "היכל הקודש" חסידי ברסלב יבנאל

שלח שאלה »

חזרה לשאלות ותשובות בהלכה »

לשו"ת ברסלב »

No post found

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן