כבד

איך מכשירים כבד? והאם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בעניין זה?

שאלה:

אשמח לדעת: איך מכשירים כבד? והאם יש חילוק בין כבד עוף לבקר? ומה טעם שטיפת הכבד שלוש פעמים? אני אשכנזי, אך אשמח לדעת גם את דרך ההכשרה לספרדים. תודה.

תשובה:

כתב מרן השולחן ערוך: הכבד, בין של בהמה בין של עוף דמו רב ביותר, על כן הכשרתו לאכילה בצליה על גבי האש ואין די לו במליחה.

ההכנה לצלייה כדלהלן: כבד עוף, יש להסיר ממנו את המרה לפני הצליה ולבני ספרד יש לחותכו מספר חתכים, וכבד שלם של בהמה לכל הדעות יש לנקבו בסכין מספר פעמים או לחותכו שתי וערב ומסירים ממנו את חוטי החלב.

לדעת הרמ"א, יש להדיח היטב את הכבד במים לפני הצליה ולבני ספרד לא חייבים להדיח אלא אם כן רוצים אחר כך לבשלו. וכתב הדרכי תשובה שטוב להמתין מעט עד שיתייבשו המים. ונוהגים לפזר מעט מלח על הכבד סמוך לתחילת הצליה.

מי שאסור לו לאכול מלח כתב הבן איש חי זיע"א שרשאי להקל ולצלות את הכבד בלא מליחה.

הצליה: צליית הכבד צריך לעשותה על גבי להבה בינונית או גחלים לוחשות כאשר הכבד מונח על גבי רשת או כשהוא תחוב בשיפוד, וכבד בקר יונח כשצד החיתוך כלפי מטה. כמו כן, ניתן לצלותו על גבי מנגל חשמלי, רק צריך להיזהר שבאם רוצה אחר כך לצלות שם בשר מוכשר צריך ללבן את הרשת קודם לכן.

צולים את הכבד באש עד שיהיה ראוי לאכילה מחמת הצליה וגם יתייבש על פניו מבחוץ ואין צורך שיחרך וישחירו פניו, ומה שיוצא אחר כך הוא רק מוהל בעלמא.

וכתב הרמ"א שנהגו להדיח כל כבד אחר צלייתה משום דם הדבוק בה והביא כן בשם האגור. אמנם סיים מיהו אם לא הדיחה מותרת.

והש"ך כתב גבי צליית שאר בשר בשם האגודה וסבר איסור והיתר שאם נמלח ולא שהה או אפילו שהה במליחה אבל לא הודח אחר המליחה צריך הדחה ג' פעמים אחר הצלייה, אבל המהרש"ל חלק על זה וכתב שלעולם אין צריך אלא הדחה אחת אחר הצלייה, אבל הש"ך כתב עליו שדבריו תמוהין עיין שם.

ולכן כתבו האחרונים שטוב לעשות כן גם בכבד וג' פעמים כנראה לצאת מידי כל ספק דם. אמנם כבר הבאנו לעיל דברי הרמ"א שבדיעבד מותר באכילה אם שכח וכדומה, ולא עבר על איסור אם אכלה כך.

לגבי בני ספרד כתב כף החיים שאם אוכלים את הכבד צלוי אין צורך בהדחה אבל אם רוצים לבשלו אחר כך צריך להדיחו קודם לכן. עד כאן, ברוך תהיה.

 

— 

מקורות: שו"ע חלק יו"ד סימן ע"ג סעיף א', בן איש חי שנה שניה פרשת אחרי סעיף ד', הרמ"א סימן ע"ג סעיף ה' (בסוף הדיבור), הש"ך סימן ע"ו ס"ק ט"ו, כף החיים סימן ע"ו ס"ק כ"ט, הבן איש חי פרשת קדושים סעיף ח' (שנה שניה).

התשובה נמסרה על ידי הרה"ג ר' הלל אמדדי שליט"א – מורה צדק בבית ההוראה "היכל הקודש" חסידי ברסלב יבנאל

שלח שאלה »

חזרה לשאלות ותשובות בהלכה »

לשו"ת ברסלב »

No post found

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן