האם מותר להתקלח בשבת במים חמים מדוד שמש כשיש לי צער גדול?

שאלה:

האם מותר להתקלח בשבת במים חמים מדוד שמש כשיש לי צער גדול?

תשובה:

חז"ל אסרו להתרחץ כל גופו בשבת במים
חמים אפילו שחוממו מערב שבת, גזירה שמא יבוא לחמם מים בשבת, אמנם במים חמים שחוממו
מערב שבת, מותר לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו (והוא הדין שאר אברים שמותר, ורק כל
הגוף ביחד אסור), אמנם בחמים שחוממו בשבת עצמה אסור אפילו ידיו לבד (שו"ע
או"ח סימן שכ"ו סעיף א').

ונחלקו האחרונים,
האם אפשר להשתמש במים חמים שחוממו בדוד שמש בשבת, האם נחשבים כמים שחוממו מערב
שבת, כיון שחוממו ע"י השמש, או שנאמר שהם מים שחוממו בשבת עצמה. ועוד שהרי יש
חשש בישול שהרי ברגע שפותח את הברז נכנסים מים חדשים ומתבשלים בשבת.

ודעת הרבה מאחרוני אשכנז להחמיר בזה, ולשיטתם
אסור להתרחץ במים חמים שחוממו בדוד שמש, אפילו לרחיצת פניו ידיו ורגליו (עיין פסקי
תשובות שבת ח"ב עמ' תכ"ו).

אמנם הגאון רבי
עובדיה יוסף זצוק"ל, מתיר להשתמש במים חמים דוד שמש בשבת לרחיצת הפנים או
הידיים, אמנם לכל הגוף אסור וכנ"ל (חזו"ע שבת ח"ד עמ' ת"ה
והלאה).

ולכן בנידון שאלתך, מותר להתרחץ במים חמים שחוממו  באמצעות דוד שמש בלבד (וצריך לוודא שהבולייר
אינו דלוק), אמנם לא לכל הגוף רק פניו ידיו ורגליו (ובמים קרים אפילו כל הגוף),
אמנם אם אתה רגיל להתרחץ כל גופך מידי יום ביומו ואם לא תרחץ בשבת את כל הגוף יהא
לך צער גדול מאד, מותר לך לרחוץ כל הגוף במים שחוממו מערב שבת, והוא הדין גם מים שחוממו
בדוד שמש, ובלבד שתיזהר לא לחפוף את השיער, או לסחוט, וכו'. (חזו"ע שבת
ח"ו עמ' פ"ח).

אולם במים חמים מדוד חשמל, אין שום היתר להשתמש
בשבת, ואסור לפתוח את הברז אפילו לרגע אחד, וצריך להיזהר בזה בפרט במלונות
ובצימרים שבדרך כלל משתמשים בדוד חשמל, וצריך לשים לב שהברז יהא אך ורק בצד ימין,
ולא באמצע כי לפעמים הוא מוציא מים חמים ונמצא גורם לבשל בשבת.


התשובה נמסרה ע"י הרה"ג ר' גד סולומן, מורה צדק בבית ההוראה 'צדק ומשפט' של חסידי ברסלב ביבנאל.


שלח שאלה »

חזרה לשאלות ותשובות בהלכה »

לשו"ת ברסלב »

No post found

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן