האם מותר בשבת למלאות בקבוק מים חמים מגומי ולשים על הגוף לרפואה?

שאלה:

האם מותר בשבת למלאות בקבוק מים חמים מגומי ולשים על
הגוף לרפואה? וכן אם כשהבקבוק היה מלא במים קרים, ואחרי הריקון שלו נשארו עדיין
טיפות ועליהן שפכו מים חמים, האם יש בזה משום בישול בשבת?

תשובה:

שאלה טובה מאד שאלת, והנה לכאורה בשימוש
בבקבוק גומי עם מים חמים, יש לדון האם יש בזה שני איסורים, רחיצה, ורפואה.

שהרי מרן השולחן ערוך (סימן שכ"ו סעיף
ו'), פסק וז"ל "אסור ליתן על גבי בטנו כלי שיש בו מים חמים, ואפילו בחול
מפני הסכנה שפעמים שהם רותחים", והטעם, שאסור בשבת שמא ישפכו עליו ונמצא
כרוחץ בשבת, וכתבו האחרונים שלפי זה אם הכלי סגור היטב אין לחוש לכך, ומותר, ולכן
בנידון שלך מכיון שהבקבוק גומי הוא סגור הרמטית ואין חשש שיפתח, מותר.

ויש שרצו לאסור מטעם רפואה, ולפי זה גם
בכלי סגור אסור, אמנם כתב בספר שלחן שלמה (סימן שכ"ו סעיף ד'), שבזמננו יש
הרבה נוהגים כן גם שלא לצורך רפואה, וכן מי שרגיל לחמם מיטתו ע"י בקבוק חם גם
כשהוא בריא מותר לו לעשות כן, ואין לגזור בזה משום שחיקת סממנים, שהרי אין דרך
לעשות כך ע"י סממנים, כדי שנחוש לזה, וכן פסק מרן הגרע"י זצוק"ל
בספרו בחזון עובדיה (שבת ח"ו עמ' פ"ט בהערה, ע"ש).

וכשרוצה לרוקן את הבקבוק מהמים הקרים שהיו בו לפני
כן, צריך לנער ולרוקן כמה שאפשר, אמנם אם נשאר שם כמה טיפות קטנות, מותר לשפוך שם
מים חמים ואין בזה משום בישול, משום שאין מתכוון לבשלן, ואין בזה גם שיעור בישול,
וכך פסק מרן בחזון עובדיה (ח"ד עמ' שפ"ב והלאה), ובהליכות עולם
(ח"ד עמ' נ"ו), ע"ש.

 

התשובה נמסרה ע"י הרה"ג ר' גד סולומן, מורה צדק בבית ההוראה 'צדק ומשפט' של חסידי ברסלב ביבנאל.


שלח שאלה »

חזרה לשאלות ותשובות בהלכה »

לשו"ת ברסלב »

No post found

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן