שאלות ותשובות בהלכה

הבטחתי לקדוש ברוך הוא לשלוח סכום כסף לתרומה לבית כנסת. הבעיה היא שאבא שלי במצב קשה

שאלה:

שלום. מסיבה מסוימת הבטחתי לקדוש ברוך הוא לשלוח סכום כסף נאה לתרומה לבית כנסת. הבעיה היא שאבא שלי במצב קשה מבחינה כלכלית. מה עלי לעשות?

תשובה:

לכתחילה
צריך להיזהר שלא לנדור לתת צדקה, כי הרי האומר שיתן לעני או לבית הכנסת סכום מסוים
הרי הוא "נדרי צדקה" ואינו יכול לחזור בו, ואם רוצה האדם שלא
יהיה נדר על אמירתו צריך שיאמר בפירוש "בלי נדר".
(או אם מסר מודעה בערב ראש השנה לבטל נדריו
כפי שנהוג, ושוב פסק צדקה סתם ולא הזכיר בלי נדר, בשעת הדחק יכול לסמוך על מסירת
המודעה שאין חשש נדר במה שהתחייב, אך מכל מקום לכתחילה ראוי שיאמר בלי נדר, ולא
יסמוך על מסירת המודעה).

וכמה היה כ"ק מוהרא"ש זיע"א,
מעורר על זה לאלו שקונים עליות לספר תורה או פתיחת ההיכל וכדומה, שיזהרו לשלם ולא
יכשלו בעוון נדרים, ואמר שצריך לבטל את המנהג שנהגו בכמה מקומות שאומרים לעולה
לתורה, "בעבור שיתן  – כך וכך", אלא
יעשו מי שברך והעולה אם ירצה יתן ללא התחייבות, או שיאמר בלי נדר.

וכל זה אם
אמר בפירוש בפיו, אמנם אם גמר בלבו בהחלטה גמורה לתת סכום מסוים לצדקה ולא הוציא
אמירתו בפיו, נחלקו הראשונים האם מתחייב ונעשה כנדרי צדקה, יש אומרים שלא, ויש
אומרים שכן, וכן הכריע הרמ"א.

ונחלקו
הפוסקים אם נדר לתת צדקה לעני מסוים, האם יכול לשנות ולתנו לעני אחר, שדעת המחנה
אפרים (צדקה סימן ז'), והקצות החושן (סימן רי"ב סק"ד), שמותר, אך דעת
כמה פוסקים
  שצריך לתנו דוקא לאותו עני.

אמנם אם בכל זאת הנודר רוצה לתת את הצדקה לעני
אחר, נקטו כמה פוסקים שיכול להישאל על כך שנדר לתת לעני מסוים. (עיין כל זה בספר
הנפלא "כל נדרי" להרב יצחק אליהו שטסמן שליט"א (פרק ג' ופרק
ס"א).

ולכן בנידון שאלתך, אם אמרת בלי נדר, או שעשית
כבר התרת נדרים בערב ראש השנה הקודם, אין זה נחשב לנדר כלל.
(אמנם צריך לברר מדוע הבטחת לקדוש ברוך הוא,
האם זה היה בשעת צרה כדי לקבל ישועה, או סתם כדי להודות להשם יתברך).

ולמעשה, יש להורות שתלך לרב או תלמיד חכם שיעשה לך
התרה בשלושה וישאל על הנדר וימצא לו פתח וחרטה, ואזי תוכל לשנות את הצדקה ולתת
אותו לאביך, בפרט שיש בו גם מצות כיבוד אב ואם (
ואף שאין נשאלים על נדרי צדקה, מכל מקום
במקום שיש צד שאינו נדר כלל, ושיש צד מצוה יש להקל, ואף שנדר לבית הכנסת ואמירתו
לגבוה כמסירתו להדיוט, מכל מקום כיון שהכסף עדיין לא הגיע לידי הגבאי, שפיר דמי).

ועוד נראה
לי, שעל הצד היותר טוב תתן גם סכום מסוים לבית הכנסת (56 ₪ גימטריא נא"ה),
ושאר הסכום תתן לאביך, ותצא מכל ספק.

התשובה נמסרה ע"י הרה"ג ר' גד סולומן, מורה צדק בבית ההוראה 'צדק ומשפט' של חסידי ברסלב ביבנאל.


שלח שאלה »

חזרה לשאלות ותשובות בהלכה »

לשו"ת ברסלב »

No post found

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן