no-money

אין לנו כלום לפורים, איך מתחזקים?

שאלה:

מאת דוד:
לכבוד מוהרא"ש הקדוש. כתבת במכתבך שצריך לרקוד כל יום. איך אפשר, אין לנו כלום לפורים, הילדים מחר מתחפשים ואין לנו תחפושות בשבילם, ולא משלוח מנות ולא על סעודת פורים. אנא תחזקו אותנו, אנחנו יודעים שאין על מי להשען רק על הקב"ה.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"ב אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל דוד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

כל העניות והדחקות שעובר עליך זה רק מחמת שאתה לא שמח, כי אם היית שמח לא היה חסר לך שום דבר, כי חכמינו הקדושים אמרו (נדרים מא) אין עני אלא מדעת; ומי שיודע שהכל ממנו יתברך אזי הוא העשיר הכי גדול, ולא חסר לו שום דבר, כי יש לו אל מי לפנות בעת צרה, כי אדם צריך להרגיל את עצמו לבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך והקדוש ברוך הוא יתן לו בשפע, כמו ילד שצריך משהו הוא לא מתבייש לבא לאביו ומנדנד לו אבא תן לי וכו' תן לי וכו' ומפרט כל מה שהוא רוצה, והאבא נותן לו, כי אבא מרחם על בנו, על אחת כמה וכמה באין ערך אבינו שבשמים הוא מלא רחמים, הוא רק מחכה שנבקש ממנו, אז יתן לנו מה שנבקש, ובפרט אם מתעקש בתפלה, וחכמינו הקדושים אמרו (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.

האם ניסית פעם אחת לבקש ממנו יתברך כל מה שאתה צריך? האם דיברת עם הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך ושפכת דמעות כמים אבא פורים בא ואין לי כלום לתת להילדים וכו', הילדים צריכים תחפושת וכו' אני צריך עבור משלוח מנות בפורים וכו', וסעודת פורים וכו', האם ניסית דבר זה לבקש ממנו יתברך? בוודאי לא! ואת זה לימד אותנו רביז"ל, כשאדם צריך משהו הכתובת הראשונה זה הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו יתברך ולא לעזוב אותו וכו' ואז מי שחזק בזה יראה ישועות גדולות, והלוואי שהיה נכנס דבר זה בעולם שתיכף ומיד שהוא צריך משהו שידע שהכתובת הראשונה זה רק הקדוש ברוך הוא, כי הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ואנחנו צריכים רק אותו, ורק הוא יכול לעזור לנו, ואם יכנס בך ידיעה זו שאין לך על מי להשען אלא על הקדוש ברוך הוא, אזי תהיה תמיד שש ושמח.

ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתחזק להיות בשמחה, כי השם של פרנסה שהוא חת"ך היוצא מפסוק (תהלים קמ"ה) פותח' את' ידיך', יוצא גם מפסוק (דברים ט"ז ט"ו) והיית' אך' שמח', ולכן הדבר הראשון אתה צריך להשתדל להיות מאד מאד בשמחה, ולשמח את עצמך, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לך ומר לך החיים ממוות, עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודאגות לא תבוא לשום דבר, אלא תסתבך יותר, ולכן הדבר הראשון רק להיות בשמחה, ואם תאמר במה יש לי לשמוח? הרי אני עני ואביון ומלא חובות? אלא דע לך שחכמינו הקדושים אמרו (נדרים מא.) אין עני אלא מדעת, עיקר העניות תלוי בחסרון דעת, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה; ולכן בזה שתשמח עם נקודת יהדותך שנבראת יהודי ושלא עשני גוי כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתח לך כל צינורי השפע והפרנסה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן