wig

מה המקור למשפט "ועכשיו כל ההתחלות מפורים"?

שאלה:

מאת גרשון:
שמעתי כמה פעמים את המשפט "ועכשיו כל ההתחלות מפורים"? אם הרב יוכל בבקשה להסביר אותו, ומי אמר אותו?

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"ב אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל גרשון נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

כשאמר רביז"ל את המאמר בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ד שפורים הוא הכנה לפסח וכו', כי בתחילה היו כל ההתחלות בפסח, ועל כן כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים, ועכשיו … (רביז"ל לא סיים את המשפט), ואמר מוהרנ"ת ז"ל שעכשיו כל ההתחלות הוא מפורים, כי כל הצרות שאדם סובל זה רק מחמת חסרון אמונה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעיקר הגלות זה רק מחמת חסרון אמונה, וקליפת עמלק מכניס באדם ספיקות (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבינו אם אין", ובשביל זה סובלים מה שסובלים וכו' וכו'.

ולכן בפורים אז מכניעים את קליפת המן עמלק, עמל"ק עולה כמספר ספ"ק, הרגע שמבטלים את כל הספיקות ויודעים בבירור גמור שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, על ידי זה נגאלים מכל צרותיו.

ושמעתי מאנשי שלומינו לפרש לקשר את שתי פעמים שכתוב בלקוטי מוהר"ן "ועכשיו", בהתחלת לקוטי מוהר"ן שגילה רביז"ל מגדולתו של רבי שמעון בן יוחאי (כתוב בהדפסות הישנות ועכשיו וכו'), וההמשך הוא ועכשיו יש נחל נובע מקור חכמה שאפילו העיר וקדיש צריך גם כן לקבל משם וכו' (עיין חיי מוהר"ן סימן קפ"ט) ופה גם כן מדבר רביז"ל שבתחילה היה כל ההתחלות מפסח, ועכשיו וכו', היינו ועכשיו יש נחל נובע מקור חכמה שעל ידו יהיה הגאולה, היינו על ידי גילוי לימודו בכל העולם כולו, וכמו שאמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו "לקוטי מוהר"ן" שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ועל ידי לימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה, והבן.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן