האם יש ביהדות או בברסלב מקור שמדבר בנושא "הארה רוחנית"?

שאלה:

מאת נועם:
לכבוד הרב מוהרא"ש שליט"א, שלום לך. אני חילוני בהגדרה אך רוחני בפנימיות. היהדות בעיני הינה דרך עמוקה ומעניינת, ואני מרגיש חיבור עמוק עם דרך ברסלב ורבי נחמן. אחד מהנושאים עליהם מדובר בתורות רוחניות רבות הינו התעוררות האדם – "הארה". במצב זה האני הרגיל של האדם נעלם, והוא מתחבר לשקט הפנימי בתוכו ופועל משם. ולמעשה קיים רגע מסויים בו זה קורה והאדם משתנה לגמרי בפנימיותו, כאילו התעורר משינה עמוקה. מאז גיל ההתבגרות יש בי רצון פנימי חזק מאוד לאותה התעוררות. ועד היום הכיסופים האלו הם מה שמובילים אותי בדרך הרוחנית. עם זאת, אינני מצליח למצוא התייחסות לכך ביהדות או בברסלב. למרות שמדובר לא מעט על התעוררות משינה בברסלב, נראה שמדובר על תחילת המסע הרוחני ולא על רגע ההתעוררות אליו אני מתכוון. אני מרגיש ומאמין שרבי נחמן ורבנים נוספים במהלך הדורות וכיום חוו התעוררות זו, אך לא מוצא שדיברו על כך בפירוש. האם רבי נחמן דיבר על הנושא? האם יש מי מהרבנים כיום שמדברים ומלמדים את תורת ברסלב בדרך זו? אשמח אם הרב יוכל להתייחס לשאלתי. תודה רבה, נועם.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר חוקת ז' תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל נועם נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אין דבר כזה חילוני, התרגום אומר על "זר" חילוני, כולנו יהודים שעמדו רגלינו על הר סיני, וקבלנו את התורה, ונשמתינו היא חלק אלוק ממעל, אלא יש אנשים שלא קיבלו חינוך יהודי, חינוך תורני, ולכן הם קוראים את עצמם חילונים שהוא התרגום של זרים.

ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז ותצא מעצמך, ותתחיל להסתכל על המציאות, מי הולך בך? אם לא הקדוש ברוך הוא, מי מתנועע בך? אם לא הקדוש ברוך הוא, מי מסתכל דרכך? אם לא הקדוש ברוך הוא, אין בלעדו יתברך כלל, הרגע שהוא מוציא את החיות מאדם, הוא כבר לא יכול ללכת ולהתנענע ולראות וכו' וכו', וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (נדה ל"א.) שלושה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין, אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל, וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקדוש ברוך הוא נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח לפניהם.

הרי שלך לפניך שהאבא ואמא מולידים את הגופה, אבל החיות שהנשמה הרוחני, זה בא מהקדוש ברוך הוא, ולכן כל בר ישראל מושך אל רוחניות חיות אלקות, ותמיד רוצה להשיג יותר ויותר רוחניות וכו', אך צריכים חכם וצדיק שיאיר לו את הדרך איך זוכים להגיע אל רוחניות חיות אלקות? איך אדם שהוא מוגבל יכול גם כן להשיג אלקות שהוא למעלה מהגבלה והשכל וכו'?

וזה כל הלימוד העמוק של חסידות בכלל, להשיג בחכמתו ובינתו ובדעתו את אמתת מציאותו יתברך, ואיך ליישם את זה בחיי יום יום בפרטיות, וזה על ידי קיום מצוות מעשיות דייקא, ועל זה נבנה כל חסידות ברסלב, שרביז"ל פותח לנו את העינים, כמובא (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק פותח את העינים לראות בגדולת הבורא יתברך שמו, והעיקר להסתכל על עצמו איך הוא אוחז בהמדות שלו שנובעים מהארבע יסודות שבו, אש רוח מים עפר, כי בכל בריה בזה העולם תלוי מארבע יסודות האלו, אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') שמהם נובע כל התאוות רעות והמדות מגונות, שזה מעלים ומסתיר מן האדם להשיג רוחניות חיות אלקות.

כעס ורציחה שיש בבני אדם זה נובע מכח האש שבו, דברים בטלים ופטפוטי דברים של מה בכך שיש בבני אדם זה נובע מכח הרוח שבו, תאוות מגונות כגון ניאוף וכו', שיש בבני אדם זה נובע מכח המים שבו, עצבות ומרירות ודכאון שיש בבני אדם זה נובע מכח העפר שבו, וצריכים לזכך את הד' יסודות שבו להפוך את הרע שיהיה כסא לטוב, אז מאיר בו שם הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו, ומתחיל להשיג אלקותו יתברך בגילוי רב ונורא מאד, עד שהוא מתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו.

כי הצדיק האמת מחדיר את אמתת מציאותו יתברך באדם, עד שנפתח לו השכל והדעת ונמשך רק אל רוחניות, ואז מרגיש את הקדוש ברוך הוא, עד שיכול לדבר איתו ולשוחח עמו פנים אל פנים, שזה מדריגה הכי עליונה שאדם צריך להגיע לזה בזה העולם, להיות כל כך דבוק בו יתברך, עד שמרגיש את אמתת מציאותו על פניו.

וזה חסידות ברסלב שמהפכת גשמיות האדם שיומשך רק אל רוחני, כמובא בדבריו ז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ט) איתא במדרש (בראשית רבה פרשה ל"ד סימן כ"א) על פסוק (יחזקאל ל"ו כ"ו) "ונתתי לכם לב בשר", אל תקרי בשר אלא בסר, שיהיה כל אחד בוסר בחלק של חבירו, לב בסר אותיות ברסלב, היינו שכל הצרות שעם ישראל סובלים מפני שיש לנו לב האבן, שאחד לא מבין את השני, ולא מעוניין להבין את השני, כמו שתי אבנים וכו', וזה מה שאומר הנביא (שם) "והסירותי מכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר", שזה יהיה הגאולה שאדם יהיה לו לב של בשר, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פד.) אהבה דוחקת את הבשר, הרגע שיש לאדם לב בשר, הוא יבין את השני ויאהוב את השני ויעזור להשני.

וזה כל הענין של חסידות ברסלב, שהם אותיות לב בסר, כי אות ש' מתחלפת באות ס', כי אדם צריך לעבוד על מידותיו לעקור ממנו את הלב האבן שזה מדת האכזריות שיש בו, מדת האנוכיות שיש בו, ואז דייקא יזכה ללב בשר, לאהוב את כל בר ישראל, ולהרגיש בכאב הזולת, וישתדל לעזור, שזה כל חסידות ברסלב, וזה לא שייך לזרם אחד וכו', זה מתנה לכלל נשמות ישראל ולכל העולם כולו.

ולכן לא בחינם שלאחרונה מתפרסם הלימוד העמוק של רביז"ל בכל העולם כולו, ולא רק נשמות ישראל נמשכים אל רביז"ל, מכל החוגים ומכל החסידויות ומכל השיטות וכו', אלא אפילו אומות העולם מתעניינים בהלימוד העמוק של רביז"ל, איך שמחזק ומעודד ומשמח את כל הנשמות הנפולות, ומחזק את כולם, ומדריך את כולם בדרך הנכונה, אשרי מי שיתמיד בספרי רביז"ל, ואז יתהפך לבו לב האבן, שזה היצר הרע הס"מ שענינו רק לעשות רע להזולת וכו', ויהיה נעשה לבו לב בשר, שזה היצר טוב שענינו רק לעשות טוב להזולת וכו'.

הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתתעמק יותר בחסידות ברסלב, ועל מה היא עומדת וכו', אז תתעלה ברוחניות מאד.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא:

עוּרוּ יְשֵׁנִים! – עניני וסגולות חודש אלול מהספר הק' "שיחות מוהרא"ש"

הִתְעוֹרְרוּת לְחֹדֶשׁ אֱלוּל מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, שֶׁכְּבָר הָחֵל מֵהַשַּׁבָּת שֶׁמְּבָרְכִין בָּהּ חֹדֶשׁ אֱלוּל – שׁוֹמְעִים אֶת הַהִתְעוֹרְרוּת שֶׁל "עוּרוּ יְשֵׁנִים מִתַּרְדֵּמַתְכֶם" הַמֻּזְכֶּרֶת בַּסְּפָרִים הַקְּדוֹשִׁים לְגַבֵּי

דילוג לתוכן