שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

אני ראש ישיבה לבחורים גדולים, אך יש לי חולשה ומשיכה לניאוף

שאלה:

מאת אביגדור:
לכבוד הצדיק שליט"א שלום רב. אני נמצא במצב מאד עגום, אני ראש ישיבה לבחורים גדולים. אני מעביר לבחורים שלי שיעור מעמיק בלימודי החסידות ומבאר ומפשט להם את הדברים כי אני בקי מאוד בהרבה מספרי החסידות. אך עם זאת, יש לי חולשה ומשיכה אל נשים נשואות, ותאווה גדולה, ונכשלתי כבר הרבה פעמים. מה אני יכול לעשות לצאת מכך?

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בלק י"א תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל אביגדור נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

האמת אגיד לך שאני לא יודע אם לבכות או לצחוק, לבכות אוי לדור שנואפים צריכים להיות מלמדים או ראשי ישיבה ומנהיגים, אשר רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ג) הדיבורים של רשע שהוא בר דעת מולידין ניאוף בהשומע, נואף כשמדבר מוציא מפיו הבלים וכו', ואלו ההבלים מולידים אוירים ארסיים של ניאוף, והשומע ממנו הדיבורים ונושם הנשימות שלו, מכניס בגופו האלו האוירים, ולכן אוי להתלמידים שצריכים לשמוע שיעורים של נואף.

לצחוק זה מצחיק שאתה לא מתבייש לומר שיש לך חולשה אל נשים נשואות ונכשלת כבר המון פעמים וכו', בשעה שהתורה הקדושה אומרת (ויקרא כ' י') "ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנואף והנואפת", הרי אסרת את הנשים על בעליהן, ומי יודע כמה ממזרים באו על ידך וכו', ואתה מדבר כל כך חופשי כאילו זה כלום וכו', יש לך חולשה וכו', כמה משפחות הרסת? כמה משפחות אמללת? ואתה שואל עצה כדת מה לעשות?

הדבר הראשון שתיכף ומיד תעזוב את האומנות שלך, ואתה מוכרח ללכת לעבוד באסיפת זבל וכו', כדי להוריד ממך את הגאווה הסרוחה, שאתה מדבר כל כך בלשון גאווה שאתה בקי בספרי חסידות וכו', ואתה יודע איך להעביר שיעור עמוק לבחורים גדולים וכו', כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"א) שגיאות וניאוף תלויים זה בזה, ורואים אדם שתמיד מדבר אני אני אני וכו', תמיד מדבר מעצמו וכו', תיכף ומיד צריכים לבדוק אם לא מסריח ממנו ניאוף וכו', ובפרט כשהוא גם מתנגד על צדיקים הדבקים באין סוף ברוך הוא, ולא מתבייש לדבר עליהם וכו', ומתפאר שהוא יותר גדול מהם וכו', זה סימן שהוא נואף גמור וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תענית ז:) אמר רב סלא אמר רב המנונא כל אדם שיש לו עזות פנים סוף נכשל בעבירה שנאמר (ירמיה ג' ג') "ומצח אשה זונה היה לך", רב נחמן אמר בידוע שנכשל בעבירה שנאמר (שם) "היה לך" ולא נאמר יהיה לך.

[אני זוכר כשהייתי ילד והכרתי את הרב הקדוש רבי אהרן ראטה זי"ע (בעל מחבר שומר אמונים) ועשה את אחד ממקורביו שיהיה סנדלר, ואף שזה היה אז בושה גדולה מאד להיות סנדלר, וזה היה אומנות פחותה וכו', אבל ההוא קיים את זה בשלימות, כשעברו שנים על גבי שנים שההוא כבר היה סבא וכו', שאלתי אותו פעם למה עשה אותו רבו סנדלר, שזה היה אומנות בזויה, והתחמק מלענות לי וכו', אך הסמיק מאד וכו', ואמר הייתי בעל גאווה גדול וכו', ורבי רצה לשבור את הגאווה שלי וכו', ולכן עשה אותי סנדלר וכו', ואני הבנתי דבר מתוך דבר שהוא היה בעל תשובה, ועבר על איסור החמור של אשת איש, שמשם נובע הגאווה הסרוחה שלו וכו', ולכן עשה אותו לסנדלר וכו', לשבור לו את הגאווה וכו'].

ולכן גם לך אני מייעץ שתלך לעבוד רק בזבל, והלוואי שיהיה לך תיקון, כי אתה לא יודע מה עשית, ומה חטאת. כי כך אמרו חכמינו הקדושים (חגיגה ט:) על הפסוק (קהלת א' ט"ו) "מעוות לא יוכל לתקון", רבי שמעון בן מנסיא אומר אי זה הוא מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר; ואמרו (מגילה כ"ה.) על הפסוק (ויקרא י"ח כ"א) "ומזרעך לא תתן להעביר" וגו', תנא דבי רבי ישמעאל בישראל הבא על הכותית והוליד ממנה בן לעבודה זרה הכתוב מדבר; ושתיהם יש אצלך וכו', כמו שאתה יודע טוב טוב את מעשיך וכו', ולכן עליך רק לעבוד בזבל וכו'.

הדבר השני אחר שתעזוב את עבודתך מלהיות מחנך, ותקבל על עצמך אומנות פחותה מאד לשבור את הגאווה הסרוחה שיש בך וכו' וכו', שתיסע אל ציון רביז"ל בעיר אומן, ושם תבכה ותתוודה על חטאיך המרובים וכו', שהם עוונות חמורים מאד מאד, פן ואולי יהיה לך תיקון וכו', וידוע שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיש כאלו שהוא לא יכול לתקן אפילו כל השנה מרוב חטאים שיש להם, עם כל זאת בראש השנה גם להם יש תיקון, כי אמר שהוא עושה בראש השנה עניינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

ולכן תקפיד מאד להיות כל ראש השנה כל ימי חייך אצל רביז"ל באומן חוק ולא יעבור, ושם תבכה ותתוודה על חטאיך המרובים וכו' וכו', ותראה איך שיהיה לך שינוי לטובה שישבר הגיאות שלך וכו', ותתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, שזה נקרא התבודדות, וכל ימי חייך תתוודה על החטאים המגונים האלו, ואז ושב ורפא לו, ואל תחשוב שאני מחמיר עליך וכו', כי הלוואי שתרגיש את כאב עוונותיך, כי כך אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ש"י) כמה צלם אלקים היו מונחים ברפש שאני הוצאתים מהרפש והטיט שהיו שם, ועל ידי נתקרבו אליו יתברך בהתקרבות כזה שאין להם להתבייש מצדיקים גדולים וכו', כי נראה בחוש שהמתקרבים אלי נשתנה פניהם, ובא עליהם פנים של יהודי בחינת צלם אלקים. הלא יש אצלי אנשים שאיני יודע אם השאול תחתיות היה די להם, כי גם השאול תחתיות היה קטן לפניהם, שאם היה אפשר להם לחתור תחת השאול תחתית היו חותרים, ועל ידי נתקרבו וכו'.

ולכן כל הגאווה הסרוחה שלך וכו', ועם כל ההתנגדות שיש לך על חסידות ברסלב וכו', תוריד את הגאווה הסרוחה שלך ותיסע בראש השנה לאומן, ושם תיקונך, ואל תסתכל על שום מונע ומעכב שבעולם וכו', כי אם לא מרה יהיה לך באחרונה, כי אם התורה הקדושה אומרת מות יומת הנואף והנואפת וכו', לדעתי אתה צריך מאד מאד לפחד מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן