שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

איפה כתוב שאסור להשתמש בסמים? למי זה מפריע?

שאלה:

מאת חיים:
שלום אל הצדיק הגדול. רציתי לשאול ברשותך, איפה כתוב שאסור להשתמש בסמים? למי זה מפריע אם מישהו משתמש בסמים והוא מתנהג בסדר ולא עושה רע לאף אחד?

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בלק י"א תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל חיים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

ידוע שמי שלוקח סמים הוא שורף את תאי המוחין שלו וכו', עד שנעשה מכור לזה ולא יכול בלי זה וכו', וכשאינו לוקח את הסמים הוא פשוט משתגע פשוטו כמשמעו, ומסוגל לעשות לעצמו כל דבר רע, ואפילו להתאבד, וידוע ומפורסם לכל, שמי שמכור לסמים גונב אחר כך כשאין לו כסף לקנות או מלסטם את הבריות וכו', עד שגומר בבית חולי נפש וכו', או בבית סוהר וכו', ולבסוף הוא מתאבד וכו'.

ואל תיקח את זה בקלות, כי כך מובא ברמב"ם (פרק א' מהלכות אבל הלכה י"א) המאבד עצמו לדעת אין מתעסקין עמו לכל דבר ואין מתאבלין עליו ואין מספידין אותו וכו', וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (יורה דעה סימן שמ"ה סעיף א'), ופעם לא קברו את האדם שאיבד את עצמו לדעת בבית הקברות רגיל, אלא מחוץ לגדר וכו', על כל פנים המאבד את עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא רחמנא לישזבן, כל כך חמור הענין הזה, ומי שלוקח סמים לבסוף הוא נכנס בסמים קשים וכו', עד שרחמנא ליצלן בא להכי גרוע וכו'.

ולכן אתה שואל אותי איפה שכתוב שאסור לקחת סמים? אז אני שואל אותך איפה כתוב שאסור לקחת רעל? הרי סמים הם בכלל רעל וכו', ולכן אשרי אדם שיכול להשפיע על אלו שלוקחים סמים שיפסיקו לקחת סמים לפני שזה יהיה מאוחר.

הקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף גם יחד, ואני מוכרח להגיד לך כי לקחת סמים זה רחמנא ליצלן מאבד עצמו לדעת פשוטו כמשמעו, כי שורף את תאי המוח שלו וכו', ונעשה מכור לזה, ומסתבך בצרות צרורות.

ולכן ברח מזה מה שיותר מהר, ואל תהיה חכם בעיניך וכו', וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ס"ז) מי שאינו שומע ומציית לדברי חכמים אמתיים הוא יכול להשתגע. כי עיקר שגעון של כל המשוגעים הוא רק מחמת שהוא אינו מציית ושומע לדברי הבעלי שכל. כי המשוגע אם היה שומע וציית לדברי אחרים שהם הבעלי שכל בוודאי לא היה משוגע כלל, כי אף על פי שלפי רוח שטות ושגעון שלו נדמה לו בבירור גמור שהוא צריך לילך קרוע ולהתגלגל באשפה וכיוצא בזה מדרכי השטות ושגעון, אף על פי כן מאחר שהגדול ממנו אומר לו שאינו צריך לעשות כן, אם היה מבטל דעתו נגד דעת הגדול ממנו בחכמה בודאי היה מתבטל כל השגעון שלו. נמצא שעיקר השגעון הוא רק מחמת שהוא אינו רוצה לשמוע ולציית לדברי חכמים והבן הדבר היטב כי זה שייך גם על מי שלוקח סמים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן