שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

אבי מאושפז בבית חולים, אך הרופאים שמטפלים בו אינם שומרי מצוות

שאלה:

מאת ערן:
מוהרא"ש שליט"א שלום וברכה. שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך רק בטוב ואריכות ימים ושנים! יש לי בעיה קשה ולבטים עצומים. ישתבח שמו, אני מתחזק מרבנו ואני בתשובה. אבא שלי מאושפז בבית חולים, מחובר לצינורות הנשמה ודעתו נעשתה רופפת. אני מאוד מאמין ברבנו וקראתי את הקונטרס 'בורא רפואות', וקשה לי שהרופאים שמטפלים באבי חילונים וצוחקים עם האחיות בבית החולים. אני מתבודד ומתפלל לה' שיעזור לו, אבל קשה לי להפקיר אותו בידי רופאים שלא עושים ברכה, נטילה ידיים ויש להם חוסר אמונה. מה עושים? אין תקציב לקחת אותו לרופאים פרטיים יראי שמיים. מה עצתך? האם תוכל לתת ברכה לרפואה? תודה מראש.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בלק י"א תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ערן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

צר לי לשמוע את הבעיה הרצינית שלך וכו', אבל הבעיה זה בעיה רצינית מאד מאד, וכבר יש כמה קונטרסים על זה בספר "אוצר הרפואות", כגון "אחות" "רופא" וכו', שמלמד אותם איך להתייחס אל החולים, ברחמנות ובסבלנות וכו', אך מה לעשות שמאד מאד קשה להכניס להם את זה בהלב, ולא בחינם שהזהירנו רביז"ל מאד מאד על רופאים וסיפר (שיחות הר"ן סימן נ') מענין דוקטורים ורפואות וכו', והירבה לדבר עמנו מאד מזה וכו', והיה מגנה מאד מאד ענין רפואות ודוקטורים וכו', ומזהיר מאד מאד לכל מי שרוצה לחוס על חייו, ועל חיי זרעו ובני ביתו, שיתרחק עצמו מאוד בתכלית הריחוק מלעסוק חס ושלום ברפואות ודוקטורים וכו', ואפילו מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ואפילו אם החולאת חזק חס ושלום רחמנא ליצלן, אף על פי כן ישליך על השם יהבו וישען באלקיו לבד, ואל יעסוק ברפואות ודוקטורים כלל, אפילו במקום שיש דוקטורים מופלגים, אף על פי כן אל יסמוך עליהם ואל ימסור חייו בידם, כי הם קרובים למיתה יותר מחיים רחמנא ליצלן וכו'.

עם כל זאת ידוע שהיום הרפואה מאד מאד מפותחת, ויש תהלה לאל רופאים מסורים מאד מאד להחולה וכו', וכן אחיות שמאד מאד מסורות להחולה וכו', אף על פי כן לא חסר רופאים ואחיות שאצליהם הכל רק עסק של פרנסה וכו', ולכן מזלזלים בהחולה וכו'.

ולכן צריכים לבקש הרבה ממנו יתברך על כל פרט ופרט שיהיה להחולה רפואה שלימה מן השמים, ומלאך רפאל יעמוד לימין הרופא, ויעשה עבודתו באמונה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ס.) על הפסוק (שמות כ"א י"ט) "ורפא ירפא" מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, ואמרו צדיקים שניתנה רשות לרופא לרפאות, אבל לא לייאש, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ג') על מאמרם ז"ל (שם) מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, שתיכף ומיד כשנותנים על פדיון, יכולים להתרפא עם רופא.

והענין הוא שצריכים הרבה רחמים למצוא רופאים מסורים לגמרי להחולה, ומכל שכן וכל שכן שצריכים לבקש רחמי שמים שיהיה אחיות מסורות בלב ונפש אל החולה, וכנראה שאצל אביך לא מצאתם רופא כזה ואחות כזו, ולכן אין לנו אלא תפלה להתפלל להקדוש ברוך הוא שיחוס וירחם על כל חולי ישראל שיהיה להם רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף גם יחד, והרופאים יהיו מסורים לגמרי להחולה, ויעשו את עבודתם באמונה, וכן האחיות שיהיו מסורות לגמרי אל החולה, ויעשו את עבודתם באמונה, היינו כמו שצריכים לבקש הרבה רחמים על החולה שיתרפא, כך צריכים לבקש הרבה רחמים שיהיה הרופא נאמן בעבודתו, וכן האחיות שיהיו נאמנות בעבודתן, כי צריכים תפלה על כל פרט ופרט, ובלי תפלה זה לא הולך.

יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה רפואה שלימה לכל חולי ישראל, ולא יצטרכו לרופאים ולאחיות, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן