שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

איך זה שגם מהמשפחות הטובות ביותר יש נושרים מהדת?

שאלה:

מאת ישראל:
הצדיק הצלתם אותי ממש, אני חייב לכם את החיים שלי ואת החיים של הילדים שלי, היום אנחנו משפחה שלימה ברוכת ילדים שהולכים לפי דרך רבינו הקדוש. יש לי שאלה: יש היום ברוך ה' הרבה בעלי תשובה, אך מצד שני יש הרבה שיורדים מהדת. אנחנו מתקדמים לעבר ביאת המשיח בזכות כל כך הרבה יהודים שחוזרים בתשובה, אבל מאידך בצד השני אפילו בין המשפחות הכי טובות נופלים, מה יהיה הסוף? תודה רבה לכם על הכל, ואני ממש מתבייש שעשיתם עמי כל כך הרבה טובות, ואולי התודה היא שאני מכיר בטובה שעשיתם עימי.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס כ"א תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ישראל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

חכמינו הקדושים אמרו (ברכות י.) שהקדוש ברוך הוא ציוה את ישעיה הנביא שילך לביקור חולים אל חזקיהו המלך, וכשבא אמר לו ישעיה "צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה" וגו' מאי כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, אמר ליה מאי כולי האי, אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה, אמר ליה משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו, אמר ליה בהדי כבשי דרחמנא למה לך מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד, אמר ליה, השתא הב לי ברתך אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו, אמר ליה, כבר נגזרה עליך גזירה, אמר ליה, בן אמוץ כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.

הרי שלך לפניך שדברים שנעלמים ונסתרים מאתנו כבשי דרחמנא, למה לנו להתערב בזה? יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, העיקר שהורים צריכים להתפלל על שלום ביניהם ובנותיהם, כי מה שתפלה פועלת, שום דבר בעולם לא פועל, ובפרט תפלת ההורים על הילדים, זה עולה על הכל.

בוודאי נזכה להגאל גאולת עולם, ורואים את כל הסימנים לזה, שנתקיים בשלימות מה שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה מ"ט:) בעקבות משיחא חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר וכו', ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת, בית וועד יהיה לזנות וכו', וחכמות סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באימה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים.

דע לך שענין הכרת הטוב זה המדה הכי יפה שרק יכול להיות, וזה מראה את טוהר לבבו ונפשו, כי להיפך מי שהוא כפוי טובה ומשלם רעה תחת טובה וכו', בזה הוא מראה את גריעות נפשו, ואיך שהוא רקוב מבפנים וכו', ואף שהוא מראה פרצוף של תמים וכו', הוא מושחת מאד, והגאון הצדיק הסטייפלער זי"ע מאד מגנה באחד ממכתביו על מי שמשלם רעה תחת טובה, וקורא אותו בלשונות של גנאי וכו', ואומר שאין עוד דבר יותר גרוע מזה שאדם משלם רעה תחת טובה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן