שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

מדוע הרב כתב שאסור להתעקש בתפילה, הרי רבינו אמר שצריכים להיות עקשן גדול?

שאלה:

מאת מיכל רבקה:
שלום וברכה לכ"ק מוהרא"ש שליט"א. קראתי שהרב כתב שאסור להתעקש בתפילה, כי אם מתעקשים זה כמו לגזול ולקחת בחוזק, אבל אני יודעת שרבנו אמר שצריך להיות עקשן בעבודת השם ובתפילות, ולהתפלל כמה שיותר. אם כן איך מתחברים שני הדברים יחד? תודה מראש ומקווה שתענו לי.

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס כ"ג תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל מיכל רבקה תחי' 

לנכון קבלתי את מכתבך.

אני אף פעם לא כותב דברים משלי וכו', רק מעתיק את דברי רביז"ל פשוטו כמשמעו, רק מעביר את זה בצורה כזו שכל אחד מאתנו יכול להבין את זה.

והנה בלקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ח, אמר רביז"ל שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם יתברך מבלי להניח את מקומו, דהיינו מעט מקצת עבודתו שהתחיל, אף אם יעבור עליו מה שיעבור.

ובלקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ו, אסור לאדם לעמוד עצמו על שום דבר, היינו שאסור להתעקש בתפלתו שהקדוש ברוך הוא יעשה לו דווקא את בקשתו, כי זה הוא כמו לוקח דבר בחוזקה, בגזילה. רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים, אם יתן השם יתברך יתן ואם לאו לאו, וזה (אבות פרק ב') 'אל תעשה תפלתך קבע', מלשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קובעיהם נפש". היינו שכל מה שהוא מבקש, הן פרנסה או בנים או שאר צרכים, אסור להתעקש ולעמוד עצמו בתפלתו, שדווקא יעשה הקדוש ברוך הוא את תפלתו, כי זה הוא תפילת קבע שלוקח הדבר בחזקה בגזילה, רק יתפלל רחמים ותחנונים.

ובאמת אין זה סתירה כלל, כי מצד אחד צריכים להיות עקשן לא לעזוב את הענין של תפלה בשום פנים ואופן וכו', ואפילו שלא רואה ישועה ימשיך להתפלל וכו', ואפילו שיעבור ימים ושנים שאינו רואה ישועה, צריך לדעת שאני (חבקוק ב' א') "על משמרתי אעמודה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי", אבל מצד שני אסור לי לדחוק את השעה שהקדוש ברוך הוא מוכרח לענות לי וכו', אין דבר כזה מוכרח וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ה.) כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב, שנאמר (משלי י"ג י"ב) "תוחלת ממושכה מחלה לב", ופירש רש"י מעיין בתפלתו היינו שמצפה שתעשה בקשתו על ידי הארכתו, סוף שאינה נעשית ונמצאת תוחלת ממושכת חינם, והיא כאב לב כשאדם מצפה ואין תאותו באה.

ולכן אמר רביז"ל מצד אחד צריכים להיות עקשן גדול ולא לעזוב את מקצת מקומו וכו', ומצד שני צריכים רק לבקש ברחמים ובתחנונים וכו' וכו', רבונו של עולם אף שאני לא שווה שתענה לי עם כל זאת אבקש ממך מתנת חינם כמו משה רבינו שביקש חמש מאות וחמש עשרה תפלות ברחמים ובתחנונים וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן