תפריט

האם מותר לשלם מכספי מעשר את כרטיס הטיסה לאומן? ומה הדין למי שכבר נסע בעבר?

שאלה:

מאת דן:
שלום לכבוד הצדיק. אני מתפלל בבית הכנסת היכל הקודש בעיר בני ברק ואנו מתפללים בקביעות לשלומו ורפואתו של הרב.

רציתי לשאול שאלה בעניין הנסיעה לאומן: א. האם ניתן לשלם כרטיס טיסה לאומן בראש השנה מכספי מעשר? ב. האם מותר לשלם מכספי מעשר עבור מבוגר שכבר נסע בעבר ואין זו הפעם הראשונה שלו? ג. האם מותר לשלם מכספי מעשר גם עבור ילד מתחת לגיל 13 שכבר נסע בעבר ואין זו הפעם הראשונה שלו? נודה לרב אם נוכל לקבל תשובה בדחיפות קודם שניסע לאומן. תודה רבה.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר נצבים כ"ב אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל דן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לכם על כל התפלות שאתם מתפללים עבורי, כי רק בזכות זה אני מבריא.

יכולים לשלם את הכרטיס טיסה לאומן עם כספי מעשר, עבורו ועבור ילדיו, ואין לפקפק על זה כלל, כי אין לך עוד צדקה יותר גדולה מלזכות את הנשמה שלו ושל ילדיו, ואשרי מי שבא בכל שנה אל ציון רביז"ל על ראש השנה, וזה לא שייך לומר שהייתי כבר פעם בראש השנה, אלא כל שנה ושנה צריכים לבוא מחדש אל רביז"ל, כי בפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.

ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

אבל לשלם עבור אחרים, אין בזה שום ענין וכו', ושום מצוה וכו', עדיף שיתן את הצדקה או את המעשר עבור אוכל לעניים וזה ברור וכו', רבי נחמן טולטשינר ז"ל אמר, רביז"ל לא צריך חיילים שכירי יום, היינו לשלם עבורם כסף שיבואו אליו וכו', כל אחד צריך לבוא עם הרצונות שלו ועם הכסף שלו, ועם הטרחות שלו, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') כשבאים אל הצדיק מתקנים את החמשה חושים שלו הקשורים במח וכו', חוש המישוש זה סוד ידים, שזה ההוצאות שיש לכל אחד, מה שכל אחד מוציא יגיע כפו על הוצאות לבוא להרב וכו', עיין שם.

ולכן אין זה ענין לשלם את ההוצאות עבור הזולת, אם יש לאדם כסף, אזי שישלם יותר טוב את החובות שלו שחייב במכולת וכו', או שחייב לאנשים אחרים וכו', או שיקנה לאשתו בגד לחג וכו', או בגדים ונעלים לילדים שלו, שזה גם כן בכלל צדקה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן