שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

רבינו כותב שיש "קנאת המלאכים". כיצד זה ייתכן, הרי למלאכים אין יצר הרע?

שאלה:

מאת יהודה:
שלום לכבוד הצדיק מיבניאל שליט"א, שה' יתברך ייתן לך בריאות איתנה.
רציתי לשאול את כבוד הרב שאלה שמציקה לי הרבה זמן: ידוע מה שרבי נחמן כתב בליקוטי מוהר"ן שמלאכים מתקנאים בבני אדם שיש להם ממשלה עליהם ורוצים להפיל אותם, אבל מצד שני ידוע שמלאכים לא חוטאים ואין יצר הרע שולט עליהם, איך זה מסתדר ביחד? וכן ידוע שאברהם אבינו עליו השלום ועוד כמה נביאים כיבדו מאוד את המלאכים ממש בכבוד מלכים, אז מצד אחד צריך להיזהר אבל מצד שני צריך לכבד אותם מאוד. כמובן שקטונתי מלהגיע לממשלה על המלאכים וכו' אני רק שואל על היחס הראוי למלאכים. אשמח לשמוע תירוץ לקושיה הזאת.

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישלח ט"ז כסליו התשע"ג

שלום וברכה אל יהודה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תודה רבה על האיחולים ועל התפלות, וכל המברך מתברך מפי אל עליון.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן א') שבר ישראל נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים, וזה התכלית והסוף של ישראל, כמאמרם ז"ל (ירושלמי שבת פרק ב' הלכה ט') עתידין צדיקים שיהיה מחיצתם לפני ממלאכי השרת, שנאמר (במדבר כ"ג כ"ג) "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצה לדעת מה פעל אל.

ההפרש בין מלאך לבין בר ישראל הוא, כי מלאך הוא נשמה בלי גוף, חתיכת אש, מה שאין כן בר ישראל זה נשמה עם גוף, תבערת אש המלובשת בגוף, מלאך אין לו שום בחירה, מה שאין כן בר ישראל יש לו בחירה, מצד אחד אם הוא זוכה לזכך את הגוף שלו, אזי הנשמה מוארת בתבערת אש דקדושה אליו יתברך, עד שנתגלה אליו עצם עצמיות אלקותו יתברך, ומצד שני אם אינו זוכה לזכך את הגוף שלו, אדרבה הגוף שלו מכסה יותר ויותר את נשמתו, על ידי זה בוער בו תבערת היצר הרע בכל מיני תאוות מגונות ומושחתות.

ואיש הישראלי צריך לראות שיהיה לו ממשלה על המלאכים, היינו שיזדכך כל כך שיהיה למעלה ממלאך, כי אפילו שהגוף מכסה את נשמתו, מזכך כל כך את הגוף, עד שגם הגוף יגלה אלקות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב) שצריך כל אחד לרחם על בשר גופו להראות לו מכל הארה ומכל השגה שהנשמה משגת, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "ומבשרך לא תתעלם", לא להעלים עיניך מלרחם על בשר גופך, עד שיקויים אצלו (איוב י"ט) "מבשרי אחזה אלוה", אבל צריכים מאד מאד לשמור שהמלאכים לא יתקנאו בו.

ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ב) שהיצר הרע של בר ישראל זה מלאך הקדוש, היינו שמכניס בו כעס ועצבנות שמאבד את ישוב הדעת שלו, ועל ידי זה הוא נופל נפילה אחר נפילה וכו' וכו', ודבר זה שייך לכל בר ישראל, יהיה מי שיהיה ויהיה מה שיהיה, כל יהודי הוא חלק אלוקי ממעל, הוא צריך רק לשמור שהמלאכים לא יתקנאו בו, היינו שלא יפילו אותו לידי כעס ורציחה שמשם נובע עצבות ומרירות ודכאון וכו' וכו', ויתחיל לבעור תמיד בתבערת אש דקדושה רק אליו יתברך, שלא יראה במראה עיניו רק אמתת מציאותו יתברך, ויהבל את כל הבלי עולם הזה, ואז לא יכולים לעשות לו שום דבר, ואל זה כל בר ישראל יכול לזכות אם הוא רק ירצה, אבל כמובן צריכים לעבוד על עצמו הרבה מאד, שיזכה לאמונה ברורה ומזוככת כזו לדעת שאין בלעדיו יתברך כלל, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ואז כשחי עם תחושה זו, אזי יש לו ממשלה על המלאכים.

אברהם אבינו לא ידע שאלו מלאכים לפי דברי חכמינו הקדושים, אלא חשב שהנה שלושה אנשים נצבים עליו, ושימש אותם בהכנסת אורחים, וזה לא קשור אל כל זה.

על כל פנים איך שהוא ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז לזכך את עצמך, ותהיה תמיד שש ושמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, ותצליח דרכך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן