dreidels-20347_960_720

האם יש עניין לשחק עם הילדים בסביבון? ומה מסמלות האותיות הכתובות עליו?

שאלה:

מאת מאיר:
לכבוד הצדיק. האם יש עניין לשחק עם הילדים בסביבון? ומהם האותיות  נ-ג-ה-ש הכתובות על הסביבון? ומדוע יש כאלו שכותבים את האותיות נ-ג-ה-פ?

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"ה כסליו (א' דחנוכה) התשע"ג

שלום וברכה אל מאיר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מנהג ישראל לשחק בסביבון שכתוב על זה נ'ג'ה'ש' וזה מנהג ישראל עתיק, והראשי תיבות הוא נ'ס ג'דול ה'יה ש'ם, ויש בזה סודות גדולים מאד, כמובא בדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן מ') באריכות גדולה מאד, כי כל החיים הוא בחינת סביבון, גלגל שעובר על בני אדם, הנה הוא למעלה והנה הוא למטה, והקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד נסים ונפלאות, וזה הנוסח המקובל אצל כלל נשמות ישראל, ומרומז בתורה (בראשית מ"ו כ"ח) "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה ויבואו ארצה גושן", להורות לאדם שהחיים הם כמו סביבון, גלגל שמתגלגל וכו', שאסור להשבר משום דבר, פעם הוא למעלה, פעם הוא למטה וכו' וכו'.

וזה סוד חנוכה שאנחנו מתחזקים באמונה פשוטה בו יתברך, כי להיפך היוונים גזרו גזירות על נשמות ישראל כדי לעקור מהם את האמונה הקדושה, ורצו להחדיר בהם את הענין של טבע מקרה ומזל, שאין מה לעשות, אתה נולדת במזל רע וכו' וכו', וזה לא ישתנה לך וכו', וזה היפך האמונה הקדושה, כי המאמין האמיתי שמאמין בו יתברך, שרק הוא ברא את עולמו ומנהיגו בהשגחה נוראה ונפלאה מאד, הוא יודע שהעולם הזה הוא גלגל, הנה אדם למטה עני, והנה הוא למעלה עשיר, וכן להיפך תמיד מתהפך החיים לכל אחד כפי בחינתו, אבל הכל נסים ונפלאות ממנו יתברך.

ולכן משחקים בחנוכה עם סביבון, להראות לאדם שלא יתייאש כשנמצא במצב עגום וכו', אלא יאמין שהחיים הם כמו גלגל, עכשיו אתה למטה ועוד מעט תהיה חזרה למעלה וכו', שזה מה שחרוט על הסביבון האותיות נ'ס ג'דול ה'יה ש'ם, כי מי שיש לו אמונה, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') יראה את הנסים שעושה עמו הקדוש ברוך הוא, בכל יום ובכל שעה ממש, והוא אפילו לא מרגיש את זה, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה כ"ד סימן א') בוא וראה כמה נסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה, היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום; אדם חושב שזה טבע שאוכל ובולע את האוכל וכו', ואינו שם לב את הרטיבות שיש בתוך פיו וכו', שעולה לו רוק וכו', וזה כמו מעיין שברא לו הקדוש ברוך הוא בגרונו, כדי שהאוכל ירד בשלום, וזה נס בתוך נס, אדם חושב שזה טבע.

ולכן מנהג ישראל לשחק עם סביבון, ובפרט עם הילדים, ומסבירים להם את המשמעות של האותיות האלו (ומה שיש שכותבים נ'ס ג'דול ה'יה פ'ה, כי הם חושבים שהנס היה רק בארץ ישראל, אבל באמת הנסים והנפלאות הם בכל העולם כולו), והנוסח האמיתי צריך להיות נ'ס ג'דול ה'יה ש'ם.

יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות תמיד נסים ונפלאות שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן