גרזן

שמעתי שעד חנוכה עדיין אפשר לשנות את מה שנגזר בראש השנה. האם זה נכון?

שאלה:

מאת אייל:
למדתי שבראש השנה נגזר על האדם מה יהיה איתו כל השנה, ואז יש את יום כיפור שניתן לנו מה' יתברך לכפר על עוונותינו ותפילת נעילה חותמת את גזר הדין. שמעתי שיש כאלו שאומרים שעד הושענא רבא ואפילו עד חנוכה ניתן לשנות את גזר הדין שכן החתימה הסופית היא בחנוכה. האם כבוד הרב יכול להסביר לי את העניין? האם יש לכך מקור בספרים? אשמח לקבל תשובה בהקדם.

 

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מקץ ראש חודש טבת (ו' דחנוכה) התשע"ג

שלום וברכה אל אייל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

בראש השנה דנים את האדם על כל מה שיקרה איתו כל השנה, ונותנים לאדם הזדמנות עד יום הכיפורים שאז נחתמים על מה שדנו אותו בראש השנה, כי עשרת ימי תשובה אמרו חכמינו הקדושים (יבמות מ"ט:) על הפסוק (ישעיה נ"ה ו') "דרשו הוי"ה בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים; היינו שעכשיו בעשרת ימי תשובה יכולים לתקן את הכל מה שפגמנו כל השנה, כי בראש השנה כתבו את התקציב של האדם על כל השנה, וכן מה שיקרה איתו כל השנה וכו', וביום הכיפורים חותמים על זה, אבל בעשרת ימי תשובה עדיין יכולים לבטל את כל מה שגזרו עליו, וביום הושענא רבה אז יוצאים הפתקאין לעולם, ולכן עוד עד אז יכולים לעצור את אלו הרצים שיוצאין דחופין בדבר המלך עם הפתקאין, כמובא בזוהר הקדוש, ומוסיף על זה בספר הקדוש "בני יששכר" בשם צדיקים, שעדיין יכולים לתקן עד "זאת חנוכה", שאז הוא עת רצון גדול בשמים.

על כל פנים איך שהוא אנחנו יודעים ומאמינים בכוחו הגדול של רביז"ל, שהזהירנו להיות אצלו בראש השנה, ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

ולכן אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) מי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה.

יעזור הקדוש ברוך הוא שכל אחד ואחד מי שרוצה לזכות לשנה טובה ומתוקה, ושיומתקו ממנו כל הדינים על ידי פלא עליון, שיהיה אצל רביז"ל על ראש השנה באומן.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן