יש לי חבר ילדות שלאחרונה החל בפעילות מסיונרית. האם לנתק איתו את הקשר?

שאלה:

מאת רן:
שלום כבוד הרב ורפואה שלמה, הלואי שתאריך ימים ושנים מלאי נחת.
יש לי חבר ילדות גוי, לפני כמה שנים הוא החליט להתחזק יותר בדת שלו שנקראת "עדי השם". היום הוא משמש כמיסיונר שעובר מדלת אל דלת ומנסה לגרום בעיקר ליהודים לעזוב את דרך אבותם ולהצטרף לדת שלהם שמאמינים שיש"ו הוא המשיח. האם עלי לנתק קשר לחלוטין מהחבר הזה או שאפשר לשמור איתו על קשר מינימלי?

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"ו טבת התשע"ג

שלום וברכה אל רן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על הברכות והאיחולים, וכל המברך מתברך מפי אל עליון.

בוודאי אתה צריך לעזוב תיכף ומיד את הגוי הארור הטמא הזה, כי צריכים להתרחק ממינים כמו שמתרחקים מאש שורפת, ואל תשכח שאנחנו מתפללים בכל יום ברכת המינים, כדי להתרחק מהם בתכלית הריחוק, והירבו חכמינו הקדושים לדבר איך שצריכים להתרחק מכל כיתות המינים האלו וכו', ובפרט אלו שמתלבשים את עצמם עם שמו יתברך וכו', הם מאד מסוכנים, ואמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה כ"ז:) שאני מינות דמשכא, בקלות הוא יכול למשוך אותך אצלו, אז מה אתה צריך אותו?

אתה צריך לדעת שאדם צריך להאמין בהקדוש ברוך הוא שהוא אחד יחיד ומיוחד, ואין שני לו, ומנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וכל העבודות הזרות הכל בשביל הבחירה והנסיון, וישראל קדושים הם, מוסרים את נפשם על קידוש השם להחזיק באמונה הקדושה, ופה ערל גוי טמא הוא החבר שלך? ואמרו חכמינו הקדושים (דרך ארץ רבה פרק ב') הצדוקים והמסורות והרשעים והחנפים והאפיקורסין, עליהן הכתוב אומר (איוב י"ג) "כי לא לפניו חנף יבוא", אשרי מי שמתרחק מהם ומהמונם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן