האם יש עניין לעמוד דווקא בצמוד למצבת הציון של רבינו ז"ל ולהתפלל שם?

שאלה:

מאת אליהו:
שלום לרבנו הקדוש! הבנתי מדבריכם הקדושים שבראש השנה באומן נשמתו של רבנו ז"ל נמצאת בכל העיר, והיכן שרק אומרים תיקון הכללי ומתבודדים זה טוב ונחשב סמוך ונראה אל הציון הקדוש. אך בכל זאת ישנו הדיבור מר' שמואל הורוויץ ז"ל שהעדיף להתבודד דווקא על הציון ואמר "הר ושדה יש גם בירושלים", ואולי נהג כך משום שבימיו עדיין לא הגיעו המונים כבימינו, והדרך לציון הייתה קלה. אך עינינו הרואות שגם אתם מעדיפים להגיע עד הציון ממש למרות הדוחק, ויש לכם גבאים שיפנו עבורכם את הדרך, כפי שבאמת ראוי לכבודכם ועוד יותר מזה, אך לנו הגישה קשה. ועל זה באתי לשאול: האם גם עבורנו יש ענין להגיע עד הציון ממש, או שדי לעמוד במקום סמוך ונראה?

 

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ"ה שבט התשע"ג

שלום וברכה אל אליהו נ"י 

לנכון קבלתי את מכתבך.

אשרי האדם שזוכה לבוא בראש השנה אל רביז"ל באומן, אשר בפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

בענין אמירת "תיקון הכללי" על יד הציון הקדוש, לא איכפת איפה שרק עומדים סמוך ונראה להציון הקדוש, זה גם כן נקרא שהוא נמצא אצל רביז"ל, ובפרט עכשיו כשאנחנו רואים שבאים רבבות רבבות יהודים כן ירבו, בוודאי לא כל אחד יכול לעמוד על יד הציון ממש, צריכים לדעת שרוחו של הצדיק חופפת שם, כמובא בזוהר (אחרי ע"א:) תנינן צדיקא אף על גב דאתפטר מהאי עלמא, לא אסתלק ולא אתאביד מכלהו עלמין, דהא בכלהו עלמין אשתכח יתיר מחייוי, דבחייוי אשתכח בהאי עלמא בלחודוי, ולבתר אשתכח בתלת עלמין וזמין לגבייהו, דכתיב (שיר השירים א' ג') "עלמות אהבוך" אל תקרי עלמות אלא עולמות, זכאה חולקהון; היינו כי בחיים חיותו הוא מלובש בגוף גשמי, וגוף גשמי צריך להיות במקום אחד, כי אם הוא פה הוא לא שמה וכו', אבל כשמוריד את גופו הגשמי, אזי נמצא בכל מקום יותר מבחייו, כי נפשו רוחו ונשמתו מתחברים יחד, והוא נמצא בשלוש עולמות יותר מבחייו, ולכן צריכים לבוא אל ציון רביז"ל בראש השנה, ולהסתופף בהקיבוץ הקדוש שלנו, ואיפה שרק עומדים יכולים להגיד את ה"תיקון הכללי", וכן וידוי דברים לפני הצדיק וכו' וכו'.

[בעניני וכו', תאמין לי שרבות בשנים ישבתי בריחוק מקום וכו', ולא דחקתי את עצמי כלל, אלא במקומי ישבתי שם ואמרתי את ה"תיקון הכללי" וכו' וכו', רק בשנים האחרונות עושים ממני עסק ודוחפים אנשים כדי שאגיע סמוך לציון רביז"ל וכו', אבל אין זה לפי רוחי, כי אני לא רוצה לדחוק את אף אחד וכו', ומהאי טעמא בל"ג בעומר במירון אני עומד בחוץ נגד המערה, כי רק פעם אחת נכנסתי, והגבאים והשמשים הפילו אנשים על ימין ועל שמאל כדי שאוכל להגיע אל מצבת הקבר וכו', ומאז החלטתי שאין זו מצוה לדחוף אנשים וכו', הרי שלך לפניך איפה שרק נמצאים סמוך ונראה אל ציון הצדיק, זה נקרא שהוא אצל קבר הצדיק].

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא:

עוּרוּ יְשֵׁנִים! – עניני וסגולות חודש אלול מהספר הק' "שיחות מוהרא"ש"

הִתְעוֹרְרוּת לְחֹדֶשׁ אֱלוּל מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, שֶׁכְּבָר הָחֵל מֵהַשַּׁבָּת שֶׁמְּבָרְכִין בָּהּ חֹדֶשׁ אֱלוּל – שׁוֹמְעִים אֶת הַהִתְעוֹרְרוּת שֶׁל "עוּרוּ יְשֵׁנִים מִתַּרְדֵּמַתְכֶם" הַמֻּזְכֶּרֶת בַּסְּפָרִים הַקְּדוֹשִׁים לְגַבֵּי

דילוג לתוכן