pexels-photo-415380.jpeg

האם גם השנה, כשיום תענית אסתר הוקדם, זוהי עת רצון ואפשר לפעול ישועות?

 

שאלה:

מאת ציונה:
לכבוד כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א. אני זוכרת שבשנה שעברה כתבתם את מעלת יום תענית אסתר, שהוא יום גדול שאפשר לפעול בו הרבה ישועות, ושחיכינו ליום הזה כל השנה. האם גם השנה כשהצום הוקדם, יש את אותה עת רצון כמו בכל שנה? ואם כן, באיזה יום זה העת רצון, ביום חמישי או בשבת? בתודה מראש.

 

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר תצוה י' אדר התשע"ג

שלום רב אל ציונה תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

דעי לך שכל יום הוא יום מוצלח, ובכל יום יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא מה שרוצים, ובוודאי יש זמנים שאז מתגלה יותר ויותר העת רצון, ולכן התפלות שמתפללים בתענית אסתר, מאד מקובלות בשמים, וצריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) בשעה שאסתר נכנסה לבית אחשוורוש וראתה שם את הצלמים ופחדה ממנו מאד, התחילה להתפלל, (תהילים כ"ב ב') "אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי", אשר את המזמור הזה יש דעות שתיקנה אסתר המלכה, ואחר כך בפורים אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל הפושט יד נותנים לו, ופירשו הצדיקים כל מה שאדם מבקש בפורים, הוא יקבל, ומלבד זאת בכל שבת ושבת אז נפתח גילוי אלקות בתכלית מדריגה עליונה, שאין בכל השבוע, ואז יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא מה שרוצים, ואז מאיר אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד.

וכן לאשה יש את הזמנים שלה שבהם מאד מאד מסוגל שיתקבלו התפלות שלה, בעת הדלקת הנרות, אז הוא עת רצון גדול בשמים, בעת הטבילה, בעת הפרשת חלה, על כל פנים מתי שאדם מתפלל להקדוש ברוך הוא, התפלות שלו מתקבלות לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ולא צריכים לחשוש כלום, אלא לשפוך שיח ותפלה אליו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.  

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן