Brushstroke Picture Frame: https://www.tuxpi.com/photo-effects/brushstroke-photo-frame

האם זה נכון שאדם שעבר את השואה אינו רואה פני גיהנום אף שהוא אינו שומר תורה ומצוות?

שאלה:

מאת דן:
שלום לצדיק שמעודד אותנו ומחזק אותנו. שמעתי בשמכם שכל אדם שעבר את מאורעות השואה האיומה אינו רואה פני גיהנום אף שעתה הוא רחוק מקיום תורה ומצוות. האם זה נכון?

 

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר בהעלותך י"א סיון התשע"ג

שלום וברכה אל דן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

כלל גדול אתה ואחרים צריכים לדעת, שמה שאומרים בשמי צריכים לבדוק בשבע בדיקות ובשבע חקירות אם זה נכון, כי אומרים בשמי כל מיני שיחות וסיפורים וכו', שאין להם שום מקור ושחר וכו' וכו'.

הרב הקדוש מקלויזנבורג זי"ע בעל "דברי יציב", אמר שמי שלא עבר את השואה, הוא לא יכול להבין את זה בשום פנים ואופן, ולא יכולים אפילו להסביר לו מה שעבר בשואה, והוא לא יאמין שהיה דבר כזה וכו'. ואמר שאין להאשים את שום בר ישראל שעבר את השואה, כי אפילו הגיהנום הכי גרוע לא מגיע אל מה שהיה בשואה, ולכן כל אלו שעברו את השואה צריכים לדון אותם לכף זכות, כי הם לא חייבים בכלל איך שנראים היום.

והיה סיפור בארצות הברית שערכו משפט ליהודי שהיה בשואה קאפו רחמנא ליצלן, והשופט ששפטו נתברר לו שהרב הקדוש מקלויזנבורג זי"ע יכול להעיד עליו, ולכן שלח לקרוא אותו, והוא לא רצה בשום פנים ואופן ללכת לבית המשפט להעיד על היהודי הזה, והזהירו אותו שזה עונש חמור אם הוא לא יבוא כי בזיון בית המשפט, אזי אמר שבשום פנים ואופן הוא לא הולך להעיד על היהודי הזה, אף שהוא יודע שזה נכון וכו', והשופט שהיה גוי כל כך התפעל שיש רבי שלא מוכן לבוא לבית המשפט ולהעיד על יהודי, אזי הוא בכבודו ובעצמו בא אל הרבי עם שוטרים כנהוג והתיישב אצל האדמו"ר והתחילו לשוחח על דא ועל הא, ושאל את האדמו"ר למה הוא לא רוצה להעיד בשעה שהוא יודע שזה היה נכון? ענה ואמר האדמו"ר אדוני השופט אי אפשר להסביר לבן אדם באיזה מצבים אנשים היו אז, ואפילו אלו שהכריחו אותם להיות קאפו וכו' ולהכות אחרים, גם כן עשו את זה בלי דעת ובלי שכל, כי חשבו שעל ידי זה הם ינצלו וכו', ומה אדם לא עושה בשביל להציל את נפשו וכו'.

ולכן אי אפשר בשום פנים ואופן לדון את שום בן אדם שעבר את הגיהנום הזה, והשופט כל כך התפעל מדבריו, שאמר את זה מעומק לבבו בבכיות עצומות, עד שפטרו לגמרי, רואים מזה שאי אפשר לדון את שום בר ישראל שעבר את השואה, ואפילו אלו שהתפקרו רחמנא ליצלן לגמרי, אי אפשר לדון אותם בשום פנים ואופן, כי מי שראה במו עיניו איך שרצחו את אביו ואמו אחיו ואחיותיו אשתו וילדיו, ועדיין נשאר בשכל שלם, זה נס בתוך נס, כי שמה עברו את שבעת מדורי הגיהנום פשוטו כמשמעו, ואפילו מה שמובא במסכת גיהנום לא מגיע אל מה שעם ישראל עברו בשואה, ולכן בוודאי שכולם לא יראו פני גיהנום.

כשהרב הקדוש מסאטמאר זי"ע בעל "דברי יואל" עזב את ארץ ישראל כדי לנסוע לארצות הברית, שאלו אדם חשוב ובעל מקובל "רבי, אם אתם נוסעים, למי אתם מייעצים לתת פדיון ולבקש ממנו ברכה"? ענה ואמר הצדיק בזו הלשון "אם תלך לבית הכנסת ותראה יהודי מפשיל את השרוול להניח תפילין, ויש לו מספר שחקקו העמלקים על ידו, מיהודי זה יכולים לבקש ברכה", כי אם יהודי שעבר את הגיהנום עלי אדמות ועדיין נשאר מאמין בו יתברך, ומניח תפילין, זה חידוש גדול. הרי שלך לפניך מה צדיקים אחזו מאלו שעברו את השואה, ואיך שצריכים לדון את כולם לכף זכות יהיה איך שיהיה ויהיה מה שיהיה, כי אי אפשר להסביר במילים את מה שסבלו כל אלו שעברו את השואה, ולכן בלי שום ספק שלא יראו פני גיהנום, ואשרי האנשים שזוכים לכבד ולייקר את שארית הפליטה שעברו את השואה.

הלוואי שהיו כל התלמודי תורה והבתי ספר לוקחים את התלמידים שלהם אפילו רק פעם אחת בשנה אל "יד ושם" שיראו את מה שהרוצחים העמלקים היו מסוגלים לעשות, אשר הם גרועים מחיות טרף, כי חיה טורפת לא תיגע באדם אלא אם היא רעבה וכו', אבל סתם להתעלל באכזריות שאי אפשר להסביר מה שעשו בילדים נשים וגברים חפים מפשע לגמרי, ולענות אותם בעינויים ויסורים כאלו, שאין דעת אדם נורמלי מסוגלת אפילו לחשוב מזה, וזה מוסר השכל מה גויים ארורים מסוגלים לעשות לנשמות ישראל, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה א' סימן ס"ד) מה יונה זו פושטת צוארה לשחיטה, כך ישראל, שנאמר (תהלים מ"ד) "כי עליך הורגנו כל היום", ומובא בזוהר הקדוש (בראשית מ"א.) שיש היכל מיוחד בשמים בשביל אלו שנהרגו על קידוש השם על ידי גויים, שאין כל בריה יכולה להגיע למחיצתם, והם חקוקים אצלו יתברך, והוא יתברך מסתכל עליהם תמיד עד שסוף סוף תבוא הנקמה עליהם, דכתיב (תהלים ק"י ו') "ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה", עיין שם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן