מוהראש-בפדיון-אומן

האם יש הבדל בין סדרת 'אשר בנחל' לסדרה החדשה 'שאלות ותשובות בחסידות ברסלב'?

שאלה:

מאת רותי:
שלום לצדיק היקר. אני תורמת מדי פעם להדפסת ספרי 'אשר בנחל', ואני מאמינה בהבטחה שהבטחתם שמי שידפיס כרך אחד תהיה לו ישועה. לאחרונה התחלתם להדפיס את ספרי 'שאלות ותשובות בחסידות ברסלב' ואני מאוד מתחזקת מהם, וכשאני קוראת בהם אני מרגישה שהרבה מכתבים מדברים אלי ישירות, ועוזרים לי בחיי הפרטיים. ברצוני לדעת האם יש בכלל הבדל בין סדרת 'שאלות ותשובות אשר בנחל' לסדרה החדשה 'שאלות ותשובות בחסידות ברסלב'? והאם ההבטחה שלכם נאמרה גם לגבי ספרי 'שאלות ותשובות בחסידות ברסלב'?

 

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר שלח י"ז סיון התשע"ג

שלום רב אל רותי תחי'  

לנכון קבלתי את מכתבך.

באמת אין הפרש ביניהם כלל, אלא ב'שאלות ותשובות אשר בנחל' שם לא מוזכרת השאלה, ו'בשאלות ותשובות בחסידות ברסלב' שם כן כתובה השאלה, וכנראה שזה יותר מסקרן את האדם, כי לכל אחד יש קושיות וספיקות וכו', עקמומיות ובלבולים וכו', ולכן כשרואה את השאלה אזי תיכף ומיד מזדהה גם הוא עם אותה בעיה, הן בעיות של שלום בית, והן בבעיות של חסרון פרנסה, והן בעיות בקושיות באמונה וכו' וכו', וזה ההפרש ביניהם, כי ב'שאלות ותשובות אשר בנחל' צריכים להבין מתוך התשובה מה היתה השאלה, ולא כל אחד מסוגל להבין את זה.

 והנה בספרי 'שאלות ותשובות אשר בנחל' יש מעלה, כי זה כבר קרוב לחמישים שנים מאז שהתחילו לכתוב מכתבים אלו, ורואים ומבינים את מה שעבר על חסידות ברסלב במשך החמישים שנה האחרונות, איך נבנתה ונתפשטה החסידות בכל העולם כולו, ואיך שמקיבוץ קטן נעשה תהלה לאל חסידות לכלל ישראל, ויצאה על הרחוב וכו', עד כדי כך שתהלה לאל בראש השנה באים כבר קרוב לארבעים אלף אנשים אל ציון רביז"ל כן ירבו, כי בכל ראש השנה נתרבה הקיבוץ יותר ויותר, כי ידוע אשר בראש השנה אז הוא זמן קיבוץ לכל, כמו שהזהירנו רביז"ל, מלבד זאת מה שבמשך כל השנה באים תיירים מכל העולם כולו, ונתפרסמה דעת רביז"ל בכל העולם כולו וכו'.

 ובמכתבי 'שאלות ותשובות אשר בנחל' יכולים לראות יום יום, שבוע שבוע, חודש חודש, שנה שנה, איך נבנתה החסידות אחרי השואה וכו', לאט לאט במסירות נפש הכי גדולה ועצומה, ואיך שעסקנו להדפיס את ספרי רביז"ל, בשעה שלא היו בנמצא ספרי רביז"ל בעולם, וזכינו להדפיסם ולהפיצם בין כל שכבות העם בפרוטות ממש וכו', ואיך שעל ידי זה נתקרבו אלפים ורבבות נשמות ישראל, ואיך מכלום ובמסירות נפש הכי גדולה זכינו להדפיס ספרי רביז"ל, ולחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, וממכתב למכתב רואים את המסירות נפש שהיתה לפרסם את דעת רביז"ל עד עכשיו.

 והעולה על הכל יכולים לראות מהמכתבים מה עברנו ביבנאל, שזכינו במשך חצי יובל שנים להקים שם קהילה קדושה המונה כיום למעלה מארבע מאות משפחות, ומוסדות חינוך על טהרת הקודש שבהם לומדים למעלה מאלף בנים עם פאות, ובנות עם צניעות כמו באחת הערים הגדולות ירושלים, בני ברק, אשדוד וכו', או ברוקלין וכו', בשעה שכשבאנו ליבנאל לפני עשרים וחמש שנים לא היה שם זכר מיהדות, והוצרכנו ללחום על כל פרט ופרט ביהדות, כמו ברוסיה תחת שלטון הקומניסטים, את המקוה של הנשים סגר זה שהיה צריך להיות ממונה על הדת, במענה שהספרדיות מביאות כינים וכו', והוצרכו נשות אנשי שלומינו לצאת להפגין בחוצות, תפתחו לנו את המקוה, דבר כזה עוד לא היה מיום קבלת התורה, שנשים יצאו להפגין שיפתחו לנו את המקוה, וזה שממונה על הדת ישב לו וצחק [הכל מוסרט בסרט ויש על כל פרט ופרט תמונות], ולבסוף אחר כל מיני לחצים כשפתחו את המקוה, נתגלה לנו מראה נורא ואיום אשר במאגר של מי הגשמים בכלל לא היה מים, נמצא שהמקוה היה פסול לגמרי, שטבלו באמבטיה רחמנא ליצלן, והכשיל את כולן באיסור כריתות החמור.

מלבד זאת הוצרכנו ללחום שיהיה עירוב כשר, כי הרגע שרצינו לתקן את העירוב, כבר פתח תיק במשטרה נגדנו, עד שהשופט שהיה דרוזי ראה שזו סתם עלילת שוא הלך וקרע את התיק, וזרק את זה בפח, ומה שעברנו בעניין החינוך וכו', זה אי אפשר להסביר בשכל אנושי כלל, ואיך שעצרו את שמונת המורות מכל הכיתות, והוליכו אותן אזוקות בניידות משטרה וכו', וזה אף אחד לא יאמין שהיה דבר כזה אי פעם, ועוד צרות ויסורים ומרירות ומכאובים מה שעברנו במשך כל השנים, וגודל המסירות נפש שהיתה לנו, ועדיין יש לנו, ואת כל זה יכולים לראות במכתבים מכתב אחר מכתב של 'שאלות ותשובות אשר בנחל', מה שרק עברנו ועוברים שם במשך כל השנים וכו', ועל הכל יש לנו תמונות וכו'.

וזה ההבדל, שבספרי 'שאלות ותשובות אשר בנחל' שם יכולים לקרוא קצת היסטוריה על חסידות ברסלב בכלליות, מה שעבר במשך החמישים שנה האחרונות וכו', ועל קהילת חסידי ברסלב ביבנאל, מה שעברנו שם, ועדיין עוברים שם, צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', ואף על פי כן בנינו קהילה קדושה ונפלאה כזו שאין בכל העולם כולו, בלי שום גוזמא כלל, כי הקהילה הקדושה שלנו כלולה מכל מיני עדות וכו', ואף על פי כן מתפללים יחד באותו בית הכנסת, דבר כזה אין בשום מקום בעולם וכו'. מה שאין כן 'שאלות ותשובות בחסידות ברסלב', זה יותר מה שעובר עכשיו על בני אדם בפרטי פרטיות, שכל אחד פונה עם הבעיות שלו וכו' וכו', אבל באמת אין הפרש ביניהם כלל, ואשרי מי שעוזר להדפיסם ולהפיצם בין נשמות ישראל, כי רבות רעות, צרות גדולות, יסורים ומרירות וכו' וכו' עוברים על בני אדם, ואשרי מי שמפיץ את הספרים האלו לנשמות ישראל, ועוזר בהדפסתם, שעל ידי זה יש לו חלק בזכות הרבים, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן