headphone

האם כשמרגישים עצבות בימי ספירת העומר ובימי בין המצרים מותר לשמוע ניגונים?

שאלה:

מאת רועי:
שלום וברכה לצדיק הקדוש מוהרא״ש. יהי רצון שתזכה לבריאות ואריכות ימים ותמשיך להנהיג ולקרב אותנו לרבנו הקדוש ולאבינו שבשמים עד ביאת משיח צדקנו. אנחנו אוהבים אתכם מאוד אף על פי שאין לנו שום תפיסה במעלתכם, ומודים לך מקרב לב שאתה מחזק אותנו ומקרב אותנו לעבודתו יתברך.
רציתי לשאול: האם כשמרגישים עצבות בימי ספירת העומר ובימי בין המצרים מותר לשמוע ניגונים או לנגן בגיטרה כדי להיות שמח? תודה רבה.

 

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס כ' תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל רועי נרו יאיר

לנכון קיבלתי את מכתבך.

כשאדם נכנס בעצבות ודכאון וכו' מצווה לשמוע נגינה של שמחה, כי על ידי עצבות ומרה שחורה ודכאון הוא יכול לאבד את עולמו ברגע אחד, ולא אחד בא לידי התאבדות רחמנא ליצלן רק על ידי שנדבקה בו רוח רעה וכו'.

ולכן כל מי שנמשך לעצבות ודכאון, מצווה לשמוע ניגונים של שמחה, ובזה הוא יחייה את עצמו וינצל מכל מיני רוחות רעות ושדים שנדבקו בו, כי עצבות ודכאון באים מפגמי הברית, כי הקליפה המכניסה מרירות ודכאון באדם נקראת על שם יללה והשמחה מגרשת אותה לגמרי, ולכן מצוה גדולה לשמוע ניגונים של שמחה להגביה את מוחו ודעתו.

והנה היום יש קלטות של שמחה בלי כלי זמר שמותר לשמוע אותם בימי הספירה וכן בבין המצרים שהם ימי אבל, ויען שבדורתינו אלו אנשים סובלים הרבה מעצבים וכו' וזה מכניס בהם מרירות ועצבות ודכאון פנימי וכו', ולכן מצווה לשמוע ניגונים של שמחה כדי שלא יבוא לידי שטויות וכו' והשמחה היא רפואה לחלושי מוח.

יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהיה בשמחה, ועוד תשמח אחרים אשר זה המצוה הכי גדולה, כי לצערינו הרב בני אדם סובלים מה שסובלים וכו' כל אחד כפי ענינו וכו', ואשרי מי שזוכה לשמח את הזולת ועל ידי זה מוציאו מצרתו ומצילו מכל מיני נזקים, אשרי לו.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן