שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

מה עלינו לעשות כדי שיהיו בביתנו רוגע ושלווה ותהיה לנו נחת מהילדים?

שאלה:

מאת גידי:
החיים והשלום וברכת בריאות איתנה לרב שליט"א, ויהי-רצון שתזכו להמשיך להפיץ את שפע מעיינותיכם חוצה.
תחילה אני בא להכיר טובה ולהודות על ספריו הקדושים ובמיוחד על הספר 'אשר בנחל' – דבריו הקדושים הם לי לעיניים, ומסייעים לי להתקרב להשם יתברך, ואני משתדל שלא יעבור יום מבלי לקרוא במכתבים אלו.
כעת אספר כי עליי ועל רעייתי עוברים צער ועוגמת נפש מילדינו שיחיו. שני הבנים הגדולים שלנו, האחד בן תשע והשני בן שש גורמים לנו צער רב – אחד צועק על כל דבר שאיננו לשביעות רצונו, והשני משתמש באלימות קשה כלפי אחיו ולפעמים על גבול סכנה בגוף. הבן הגדול גם אומר שהוא לא מרגיש מחובר ליהדות, וכשאנו שומעים את הדיבורים האלו זה מפחיד אותנו וגורם לנו חלישות הדעת גדולה.
הדרך שלנו היא דרך של נעימות ועדינות, אך הם מתנהגים באלימות וכעס. אציין כי אנו מצדנו מנסים לשמור על איפוק ומענה רך, להתרחק מהכעס ולהתפלל יום יום על הילדים. כמו-כן מסרנו את נפשנו לקחת אותם לציון רבנו, והם זכו לומר את התיקון הכללי על ציונו הקדוש.
האם יש עצה עבורנו כדי להפוך את היגון לשמחה תכף ומיד? ומה עלינו לעשות כדי שיהיו רוגע ושלווה בבית ולא ימשיכו המאבקים המתישים והמבזים להיות מנת חלקנו? שוב תודה.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ה תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה אל גידי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אני מוכרח להגיד לך שלילדים צריכים סבלנות כל כך חזקה ממש "עצבים של פלדה" בלי שום גוזמא כלל, כי טבע של ילדים כשהם רואים שהם יכולים לנצח את ההורים, הם יעשו את זה בקלות, כי זה חלק מהכיף של טבעי בני אדם לנצח את הזולת, וזה מתחיל עם הילדים בבית ומסתיים בחוץ בקהילה וכו' וכו', הצד השני רוצה תמיד לראות את החולשה של השני וחושב שהולך לנצח אותו וכו', וזה מתחיל עם הילדים – כשהם רואים שהם יכולים להוציא את הסבלנות והשפיות מההורים, הם יעשו את זה בכיף וכו', אף שזה לא מובן על פי שכל והגיון וכו'.

ולכן לא בחינם שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"ט) מסוגל יותר לבנים, להיות רחוק מהם, לבלי להיות דבוק בהם לשעשע בהם בכל פעם,רק לבלי להסתכל עליהם כלל. ואף שזה הדבר הכי קשה להורים לקיים, כי סוף כל סוף הילדים כל כך חמודים ורוצים לנשק אותם בכל פעם, ולהשתעשע איתם תמיד וכו', עם כל זאת ההורים לא מצליחים להבין שככל שמשתעשעים עם הילדים, כך הם קופצים על הראש של ההורים וכו', ומתהפך שההורים נעשים ילדים והילדים נעשים ההורים, וזה ברור כשמש, ולכן עצות רביז"ל זה לא רק על דברים רוחניים, אלא אפילו על דברים גשמיים של חיי יום יום וכו'. בוודאי להכות ילדים וללכת איתם באלימות, זה בכלל לא עצה, ורביז"ל היה נגד זה מאד מאד, ואמר פעם למוהרנ"ת ז"ל בשעה שנתן סטירה לבן שלו: "א' קינד שלאגט מען?" [ילד, מכים אותו?] "מען קישט נישט און מען שלאגט נישט" [לא מנשקים ולא מרביצים], ופירשו אנשי שלומינו: אם לא משתעשעים כל כך עם הילדים והם נעשים מפונקים וכו', אזי לא צריכים להרביץ להם וכו', ואני יודע שזה מאד מאד קשה, כי הטבע של ההורים שאוהבים את הילדים ונותנים להם כל מה שרוצים, ומשתעשעים איתם ומנשקים אותם, כי סוף כל סוף אלו הילדים שחיכו וציפו עליהם כל כך הרבה זמן וכו', אבל צריכים לדעת שבסוף משלמים על זה את המחיר באופן כבד מאד שהילדים משתלטים על ההורים, וזו שיטת רביז"ל, אבל אני מוכרח להגיד לך שאת זה מאד מאד קשה לקיים, כי הטבע של ההורים הוא אחרת וכו'.

ההורים צריכים לעשות כללים בבית, כדי שהילדים יקבלו מה שהם רוצים, הם צריכים עוד מגיל קטנות לדעת שלכל דבר יש מחיר, ואם ההורים אומרים לא, אזי הם צריכים לדעת שלא, כי אחרת לא יקבלו כלום, ואני יודע שזה דבר שקשה לקיים, אבל זו המציאות הבריאה בחינוך הילדים, עוד מגיל קטנות לא כשהם כבר גדלים ואחר כך מתמרדים.

העיקר תמשיכו להתפלל להקדוש ברוך הוא, כי אין לנו עצה אחרת רק לשפוך שיח לבבנו אליו יתברך, ולבקש רחמים ממנו יתברך, כי אי אפשר לזכות לילדים טובים אלא על ידי תפלה עם דמעות חמות וכו'.

שאלו את הגאון האלקי הבעל 'חתם סופר' זי"ע: איך זכה לבנים ובנות כל כך מוצלחים? ענה ואמר: כל לילה בעת תיקון חצות מילאתי את הכוס עם דמעות, והתפללתי על הצלחת ילדיי, וכך זכיתי לזה.

וכן מסופר מאחד מאנשי שלומינו שהיה לו עשרה ילדים, וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדולה, ושאלו אותו אנשי שלומינו: איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר: מה אתם חושבים שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקדוש ברוך הוא, ומלאתי את הכיפה שלי עם הדמעות, ואחר כך רחצתי את פני עם הדמעות וכו', עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי וכו'.

 וכן ידוע שפעם באה אמא אל החפץ חיים זצ"ל וביקשה ברכה על ילדיה שיהיו תלמידי חכמים, ענה ואמר: עם ברכה אתם רוצים שהילדים יהיו תלמידי חכמים? צריכים להשקיע בהם, והעיקר להתפלל הרבה להצלחת הילדים, וזה מועיל מאד מאד, כי תפלת האמא על ילדיה עושה רושם בשמים, והוציא מארון הספרים שלו תהלים ישן נושן שהיו הדפים מנופחים עם המון כתמים וכו', וזה היה מרוב הדמעות של האמא שלו שהתפללה עליו, והראה את זה לאשה, ואמר לה: "את רואה, זה התהלים של האמא שלי שהירבתה להתפלל עלי. רואים מכל זה שעיקר הצלחת הילדים זה רק על ידי תפלה, ולכן אשרי ההורים שמתפללים על הצלחת ילדיהם, ובוודאי תפלת האבות על הבנים מועילה מאד מאד.

ובאמת, זה מאמר חז"ל מפורש (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער. מה היה עושה? בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער. אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'.

הקדוש ברוך הוא יעזור לכם שתצליחו בגידול ילדיכם, ויהיו ממושמעים, ותירוו רוב נחת דקדושה מהם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן