איך מסבירים לילדים שדרך החיים החילונית היא טעות?

שאלה:

מאת דוד:
לכבוד הגאון הצדיק שליט"א. תודה רבה לכם על החסד שאתם עושים עם כל אחד ואחד בכך שאפשר להתייעץ אתכם ולקבל עצה ותושייה בכל נושא ובעיה.
מה מסבירים לילדים כאשר הם שואלים למה אנחנו אומרים שהחילונים טועים ואנחנו צודקים? ומה עונים להם כאשר הם שואלים למה מה שאסור לנו, להם מותר?

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר ויצא ד' כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל דוד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

כלל גדול צריכים לדעת – שעם ישראל הם עם קדוש מאד, וכולנו בני אברהם יצחק ויעקב, ואמרו חכמינו הקדושים (יבמות עט.) שלשה סימנים יש באומה זו – הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים, רחמנים דכתיב (דברים י"ג י"ח) "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך", ביישנין דכתיב (שמות כ' י"ז) "בעבור תהיה יראתו על פניכם", גומלי חסדים דכתיב (בראשית י"ח י"ט) "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו" וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; ולכן צריכים לאהוב את כל בר ישראל יהיה איך שיהיה ויהיה מה שיהיה.

כל עם ישראל היו סביב הר סיני וקיבלנו את התורה ממנו יתברך על ידי משה רבינו, ומובא מהאריז"ל שגם כל נשמות ישראל עד סוף כל הדורות עמדו רגליהם על הר סיני וכולם קיבלו את התורה, ולכן כולנו מצווים לשמור שבת ולאכול כשר ולהתרחק מדרכי הגויים, ולקיים את כל המצוות, אבל יש שקיבלו חינוך תורני ולכן הם ממשיכים את המסורת של עם ישראל שקיבלו מדור דור עד קבלת התורה בסיני, ויש שעדיין לא קיבלו חינוך תורני, ולכן הם לא יודעים מעלת שבת וכשרות ושאר מצוות, ואת זה צריכים להסביר לילדים, אבל לא להגיד שאנחנו צודקים והם טועים, או הם צודקים ואנחנו טועים, לא נכנסים בשום ויכוחים, עם ישראל הם עם רק על ידי התורה הקדושה, שהתורה הקדושה עשתה אותנו לעם, ועל עם ישראל נאמר (במדבר כ"ג ט') "הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב", ואמרו חכמינו הקדושים (מועד קטן ט"ז:) מה כושי משונה בעורו, אף ישראל משונין במעשיהן מכל האומות; ועם ישראל לעולם לא התערבו במעשה הגויים, וזו היחודיות של עם ישראל, וכמאמרם ז"ל (תנחומא תצוה) מה יונה זו כל העופות כשהן נשחטין הן מפרכסין, אבל היונה פושטת צווארה, כך אין אומה בעולם נהרגת על קדושת שמו ומוסרת עצמה להריגה אלא ישראל.

ואת זה ראינו במשך כל הדורות שעם ישראל מסרו את נפשם על קידוש השם, ואומות העולם הרוצחים לא בדקו בציציות של אף אחד, אלא הרגו כל יהודי שבא תחת ידיהם, הן שהוא שומר תורה ומצוות, והן שהוא לא שומר תורה ומצוות, להם לא איכפת, "אתה יהודי!", אזי הם התעללו בו וכו' וכו', ולכן גם אנחנו אסור לנו לעשות אפליות בין עם ישראל, ולדעת שאנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, אלא אלו קיבלו חינוך תורני, ואלו מסכנים עדיין לא קיבלו חינוך תורני, ואם יקבלו חינוך תורני אזי גם הם ישמרו שבת ויאכלו כשר ויקיימו את כל המצוות, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא:

עוּרוּ יְשֵׁנִים! – עניני וסגולות חודש אלול מהספר הק' "שיחות מוהרא"ש"

הִתְעוֹרְרוּת לְחֹדֶשׁ אֱלוּל מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, שֶׁכְּבָר הָחֵל מֵהַשַּׁבָּת שֶׁמְּבָרְכִין בָּהּ חֹדֶשׁ אֱלוּל – שׁוֹמְעִים אֶת הַהִתְעוֹרְרוּת שֶׁל "עוּרוּ יְשֵׁנִים מִתַּרְדֵּמַתְכֶם" הַמֻּזְכֶּרֶת בַּסְּפָרִים הַקְּדוֹשִׁים לְגַבֵּי

דילוג לתוכן