חנוכייה חבד

מדוע נוהגים חסידי חב"ד להציב בכל עיר חנוכייה ענקית ולהדליק אותה ברוב עם?

שאלה:

מאת ניסים:
שלום לכבוד הגאון הצדיק שליט"א.
אני חסיד ברסלב מזה שבע שנים, ולפני שהתקרבתי לרבינו והתחלתי ללמוד בספריו הייתי מקורב לחסידות חב"ד. ידוע המנהג של חסידי חב"ד להציב חנוכייה ענקית בכל עיר ולהדליק אותה ברוב עם. מה המקור למנהג הזה? ומה דעתכם בעניין?

 

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ד כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ניסים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

דבר ראשון אני רוצה לשאול אותך אם אתה יכול להסביר לי מה זה חסיד ברסלב? הרי אתה כותב שאתה כבר שבע שנים חסיד ברסלב.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריך לדון את כל אחד ואחד לכף זכות, אפילו רשע גמור, כי איך שהוא, בוודאי עשה טוב בחיים, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" – מאי רקתך? אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ויש בכל יהודי ניצוץ אלוקי שזו הנשמה שלו, אך לצערינו הרב בגלות הארוכה והמרה שאנחנו עברנו, נעלם הניצוץ האלוקי הזה ממליוני יהודים, עד שיש ששכחו לגמרי שהם יהודים. ותהלה לאל הרבי מחב"ד זי"ע לקח על עצמו משימה קדושה שקיבל מחמיו הקדוש הריי"צ זי"ע שהוא קיבל מאביו הרש"ב זי"ע להקים תלמידים שיהיו "נרות להאיר", היינו להדליק את הניצוץ האלוקי שיש בכל בר ישראל בכל העולם כולו, ובחסדי השם יתברך הוא הצליח בגדול שאין פינה בעולם שחסידי חב"ד לא מזכירים ליהודי המקום מה זה יהדות וכו', ולפני כל חג וחג הם הולכים לפרסם את החג, והעולה על הכל בימי חנוכה הקדושים, שהם זמני חינוך לחנך את נשמות ישראל לאמונה פשוטה בו יתברך, ולזכור איך קומץ קטן של יהודים ניצחו את היוונים שהיו אימפריה שלימה שרצו להשכיח את שמו יתברך מהעולם, וגזרו גזירות רעות על עם ישראל, וחשבו שהנה כבר בא הסוף וכו', חס ושלום, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה י"ח:) שגזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום, התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות.

וכן אמרו (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') "וחושך" – זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל; ואף על פי כן קומץ קטן של יהודים ניצחה אותם, כי עם מסירות נפש אמיתית יכולים לנצח את החושך, ולהאיר את אורו יתברך בעולם, ותהלה לאל הם עושים את זה במסירות נפש הכי גדולה ומצליחים, וזה דבר גדול מאד מאד, כי יש כל כך הרבה יהודים מתבוללים לצערינו הרב ששכחו את יהדותם, וכשרואים את החנוכיה וכו', ומתחילים לשאול מה זה ועל מה זה וכו', ובין כך מספרים להם איך שהיוונים רצו להשכיח מעם ישראל את מוצאם וכו', ולהשכיח כביכול את שמו יתברך מהעולם, והנה עם ישראל חי וקיים, ולכן זה דבר פלא גדול מאוד ופירסומי ניסא מה שהם עושים עם החנוכיות בכל עיר ועיר וכו', אשריהם ואשרי חלקם.

דבר השני, אני רוצה לשאול אותך מאיפה אתה לוקח שיש חילוקי דעות בין חסידי ברסלב לחסידי חב"ד? הרי רביז"ל, כשהיה בארץ ישראל, הבטיח לתלמידי המגיד הרב הקדוש רבי אברהם מקאליסק זי"ע, הרב הקדוש רבי יעקב שמשון משפיטובקא זי"ע, והרב הקדוש רבי זאב מטשערני אוסטרא זי"ע ועוד, שכשיחזור מארץ ישראל יסע ישר אל הרב הקדוש הבעל התניא זי"ע ויראה לסדר את החילוקי דברים שהיו אז בעניני צדקת ארץ ישראל, וכן קיים רביז"ל, שנסע במסירות נפש אל הרב הקדוש הבעל התניא זי"ע, ולא נסע לביתו, וסידר את הכל על הצד הכי טוב. וכן להיפך ידוע לנו שהרב הקדוש הבעל התניא זי"ע שבת אצל רביז"ל בעיר ברסלב בשבת פרשת יתרו שנת תק"ע, ואמר אז רביז"ל את המאמר בלקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת הרב הקדוש הבעל התניא זי"ע וקראו 'שר האלף', ועוד אמר עליו שבחים רבים בהפלגה יתירה מאוד.

 וכן מובא בספר "בית רבי" שבשעה שהיתה המחלוקת על רביז"ל הזהיר הרב הקדוש הבעל התניא זי"ע שאף אחד לא יהין לדבר על רביז"ל, כי מי שמדבר עליו הוא כמו מי שמדבר עליי, ולכן אני לא יודע בכלל מה אתה שואל, ומה אתה עושה הפרש בין אחד לשני?

 ידוע שעם ישראל הם קומה שלימה, וכמו שבגוף גשמי צריכים רגליים וצריכים גוף וצריכים ידיים וצריכים ראש וצריכים מח וכו', כך הוא אצל כלל נשמות ישראל, יש נשמות ששייכות אל נהי"ם ויש נשמות שייכות אל חג"ת, ויש נשמות שייכות אל חב"ד, ויש נשמות שייכות אל הכתר וכו' וכו', וממילא מה שייך להפריד בין נשמות ישראל? כל עם ישראל הם עם אחד, קומה שלימה, וצריכים לעזור אחד לשני, ובזה תלויה כל הגאולה.

[אגב, הייתי מדפיס לפני ארבעים שנה את ספרי רביז"ל אצל שני חסידי חב"ד שעוד היו חסידים של הרבי הריי"צ זי"ע, וכשהדפסתי את הספר "שמירת הזמן" הבטחתי להם שהספר הראשון ילך לרבי מחב"ד זי"ע. ושאלו איך תגיעו אליו? ואמרתי להם גם לי יש אנשים, וגם אנחנו יכולים להפיץ וכו'. ובאמת, כשבאו הספרים מהכריכיה, שלחתי שליח מיוחד עם הספר לרבי מחב"ד זי"ע וחיכה עליו עד שנכנס לתפלת מנחה, וניגש אל הרבי זי"ע ונתן לו את הספר, והוא אמר בזה הלשון "פאר א ספר דארף מען באצלהן" [עבור ספר צריכים לשלם], והשליח אמר: לא, רבי, זה מתנה בשבילכם. והרבי הטריח את עצמו והוציא שטר של עשרים דולר ונתן לו. וכשהרבי הבין שהחסידים רוצים לטרוף את השליח איך הוא ניגש אל הרבי בלי שום רשות וכו', אז הרבי זי"ע הגביה את האצבע ואמר להם בקול גדול "פון זיי דארפט איר זיך לערנען וואס הייסט יפוצו מעיינותך חוצה", מהם אתם צריכים ללמוד מה זה נקרא יפוצו מעיינותיך חוצה. ואת כל זה יש בהקלטה של וידאו].

על כל פנים, איך שהוא, אני לא מבין מה אתה עושה הפרשים בין אחד לשני, אדרבה, ידוע  מה שאמר האדמו"ר ממחנובקה זי"ע שברוסיה תחת שלטון הקומוניסטים ימח שמם רק שתי חסידויות החזיקו מעמד על ידי גודל מסירות נפש שהיתה להם בשביל היהדות, והן חסידות חב"ד וחסידות ברסלב, ולכן אני לא יודע מה אתה עושה הפרש ביניהם.

הקדוש ברוך הוא יעזור שיתגלה לנו האור הגנוז של חנוכה, ונשמע בשורות טובות תמיד.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן