גפרור

האם רווק שגר עם משפחתו צריך להדליק חנוכייה משלו? ומה הדין לרווקה?

שאלה:

מאת רוני:
שלום לכבוד הרב.
האם רווק שגר עם משפחתו צריך להדליק חנוכייה משלו לאחר הדלקת החנוכייה עם המשפחה? ומה הדין לגבי רווקה? תודה רבה.

 

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ד כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל רוני נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

כל אחד מבני המשפחה הרווקים מדליק נר חנוכה, ובפרט הילדים הקטנים – להם זו מצוה מצד החינוך להדליק נרות חנוכה.

העיקר צריכים לזכור מה זה חנוכה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (שבת כ"א:) מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה, תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה; היינו שצריכים לזכור טוב טוב שכל ענין חנוכה הוא לזכור את החסדים והנסים הגמורים שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהיוונים רצו לעקור מעם ישראל את האמונה הקדושה, וגזרו עליהם גזירות קשות, להשכיח את התורה והמצוות, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה י"ח:) שגזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות.

וכן אמרו (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') "וחושך" –  זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל; ושמעתי אחד מאנשי שלומינו שעוד היה באומן בשנת תר"ע, ושם שמע מזקן אחד שעוד היה מתלמידי מוהרנ"ת ז"ל, שאמר: למה דווקא רצו לחקוק על קרן השור? אלא חכמינו הקדושים אמרו (שבת ל"ו.) שבקרן השתמשו לגמוע בו מים לתינוק (היינו עשו מזה בקבוק לתינוק), ששתה מהמקום הצר, זאת אומרת שחקקו כבר על הבקבוק של התינוק, שהוא יראה בעת שהוא יונק ושותה חלב או מים מהקרן שכתוב "אין לנו חלק באלקי ישראל", היינו שאצלם הלך בנפשם שאפילו תינוק של ישראל יכנס בו מינות, ויכפור בכל, כי הם גזרו שישכח שמו יתברך מפיהם של ישראל, וזה שייך בכל דור ודור להזכיר לנו את הקדוש ברוך הוא.

ולכן חנוכה היא מצוה גדולה מאד – לפרסם את הנסים שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל שנתקיים "מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה", כי בזכות נרות חנוכה נזכה שכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה ויכירו את הקדוש ברוך הוא, ויקיימו את מצוותיו יתברך בתמימות ובפשיטות גמורה בלי שום חכמות והשכלות כלל, עדי עד שנזכה לראות במו עינינו בבנין בית המקדש, בביאת משיח צדקינו, והכהן גדול ידליק את המנורה ויאיר לכל העולם כולו את אמתת מציאותו יתברך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן