חנוכיות

האם יש עניין שכל אחד מהילדים ידליק נרות בחנוכייה משלו?

שאלה:

מאת אמיר:
האם יש צורך לתת לכל הילדים להדליק נרות חנוכה, או שמספיק שאני מדליק?

 

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר מקץ כ"ה כסליו א' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אמיר נרו יאיר

לנכון קבלתי את מכתבך.

מוהרנ"ת ז"ל אמר שחנוכה הוא מלשון חינוך, שצריכים לחנך את עצמו ואת בני ביתו וילדיו לאמונה הקדושה, כי היוונים רצו להשכיחו יתברך מהעולם, עד שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה י"ח) שגזרו לא להזכיר שם שמים, וכשנצחום, התקינו להזכירו יתברך גם על שטרות, היינו על כל פרט ופרט להזכיר את שמו יתברך. וכעין שמצינו אצל אברהם אבינו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה מ"ג סימן ז') אמר לו הקדוש ברוך הוא: אני לא היה שמי ניכר לבריותי, והכרת אותי בבריותי, מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בברייתו של עולם; כי עד אברהם אבינו לא הכירו את הקדוש ברוך הוא, ולא דיברו ממנו, והוא הרגילו בפיות של הבריות, ועל ידי זה נעשה שותף בבריאת העולם. והיוונים כפרו לגמרי במציאותו יתברך, ורצו להכריח גם את עם ישראל לשכוח כביכול ממנו יתברך, והחשמונאים ניצחו אותם, ועל ידי זה התחילו לחנך עצמם ואת בני ביתם ואת ילדיהם לאמונה הקדושה, ולכן זה נקרא 'חנוכה' מלשון חינוך, ולכן בוודאי צריכים להיות ביחד עם הילדים, ולהשתדל שכל ילד וילדה שיהיה להם חנוכיה וידליקו כל אחד ואחת נר חנוכה, למען חיזוק האמונה הקדושה. [כמובן אשר ילדה רק כשהיא עדיין קטנה], אבל ילד צריך כבר להמשיך להדליק כל ימי חייו, והכל מצד חינוך, ואחר כך משום קיום המצוה מדרבנן, שגם כן מחוייב, ובפרטיות מגיל בר מצוה.

וכשהם קטנים זה רק מצד חינוך – להחדיר בהם אמונה בו יתברך, שבאו היוונים לעקור ולהשכיח מעם ישראל את האמונה, ונצחום, ולכן חנוכה זה מלשון חינוך, וזה דבר פשוט, ואף שיש לאחרונים ספיקא בזה, אבל מי שיודע ורואה ומתבונן מה שקורה בעיתים הללו שהיוונים והמתיוונים רוצים רק לעקור את האמונה התמימה מילדי ישראל, ולכן אין שום ספק וספק ספיקא שצריכים להשתדל בכל אופן שבעולם שהאבא יהיה עם ילדיו בביתו, ויתן שכל אחד ואחת כשהם קטנים שידליקו נר חנוכה, כל אחד ואחת בחנוכיה שלו, ולהסביר להם כפי שכלם את גודל הנס ואיך שהיוונים טמאו את כל השמנים וכו', ואיך שבבית המקדש היתה מנורה, והכהן הדליק את המנורה וכו', וזה מעיקר החינוך, ובפרט בימינו אלו שרוצים להשכיח את העבר של עם ישראל וכו', ולכן מונחת מצוה רבה על כל אבא להיות עם הילדים, ולהאיר בהם את האמונה הקדושה בו יתברך, ואל יקל דבר זה בעיניך כלל, ובפרטיות שהיום עולים הנרות פרוטות ממש, כדאי שלכל ילד וילדה קטנים שתהיה להם חנוכיה, וידליקו, כדי להחדיר בהם את האמונה הקדושה, ואינני יודע מה צריכים האחרונים לדחוק עצמם אם כן צריכים או לא וכו', הרי זה עכשיו גזירת שמד להשכיח מילדי ישראל את האמונה הקדושה, ולכן אשרי מי שדואג שכל ילדיו ידליקו נר חנוכה כדין וכו', מוסיף והולך, ואין שום פקפוק בזה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן