אומן-שלג-עח (14)

שמעתי שכבודו מקפיד מאוד שתלמידיו לא יסעו בשבת חנוכה לאומן או למירון. מדוע?

שאלה:

מאת נתן:
לכבוד הרב הצדיק רבי אליעזר שלמה שיק שליט"א.
שמעתי שכבודו מקפיד מאוד שתלמידיו לא ייסעו בשבת חנוכה לאומן או למירון. מדוע?

 

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר ויגש כ"ח כסליו ד' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום וברכה אל נתן נרו יאיר

לנכון קבלתי את מכתבך.

חס ושלום, אני לא נגד לנסיעה אל שום קברי צדיקים, אדרבה, אשרי מי שזוכה להיות רגיל בקברי צדיקים ששם התפלות מתקבלות ביותר בזכות הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה, ובפרטיות לזכות להיות אצל ציון רביז"ל.

ותהלה לאל, זכיתי לעשות עד עכשיו התעוררות גדולה בענין להיות אצל רביז"ל בראש השנה, ולך נא וראה מה שכתבתי עוד בשנת תשל"ח שיבוא היום ויפתחו הגבולות ונזכה להיות כולנו יחד בראש השנה באומן (עיין פעולת הצדיק סימן תתרע"ב). ואז כל "הזקנים" צחקו ממני וקראו אותי בעל דמיון… האם יפתח פעם הגבול…? ותהלה לאל לא עברו עשר שנים והחומה נפלה ונתבטל מסך הברזל של הקומונסיטים, והדרך כבושה לרבים, ובכל שנה מסתופפים יותר אנשים, עד שבראש השנה הזה כבר היו קרוב לחמישים אלף אנשים, מי היה מאמין לדבר כזה? ואני עדיין בשלי שאזכה להביא מליון יהודים מעדות המזרח אל ציון רביז"ל על ראש השנה, ואף שעכשיו צוחקים מזה וכו', נו, נראה דבר מי יקויים, ונראה חלומותיו וכו'.

על כל פנים אני רק מעורר שבענין ראש השנה יש ציווי ואזהרה גדולה מרביז"ל לבוא אליו, ומוהרנ"ת ז"ל מאריך בזה מאד מאד על גודל נחיצת הנסיעה על ראש השנה, ומרבה להעתיק שיחות מרביז"ל בספר "חיי מוהר"ן", ובספר "שיחות הר"ן", וכן בהמון הלכות בספרו "לקוטי הלכות", מגודל המעלה להיות אצל הצדיק האמת בראש השנה דייקא, שאז הוא עוסק בתיקון כל העולמות ובפרטי פרטיות בעולם הזה וכו', כי כך אמר בפירוש (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) כל העולם כולו עומדים ותלויים בראש השנה שלו, ומרבה להסביר הנחיצות להיות כל אחד בלי יוצא מהכלל בראש השנה דייקא אצל רביז"ל באומן, ואף שיש כמה שנקראים "גדולים" מאנשי שלומינו שאינם מתביישים לפרסם ההיפוך דייקא בלי שום בושה, ועוד מונעים משאר אנשי שלומינו לבוא בראש השנה באומן, ותהלה לאל יצאתי נגדם בפומבי, כי את הראש השנה של רביז"ל באומן אף אחד לא יכול לבטל, כי רביז"ל אשר "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח".

עם כל זאת, אני באחת, שבחנוכה ראוי לכל אבא להיות בבית עם הילדים ועם המשפחה, כי חג החנוכה הוא חג של חינוך שצריכים לעסוק הרבה עם הילדים, ולהחדיר בהם את האמונה הקדושה ולספר להם בפרטיות את הרשעות והאכזריות של היוונים והמתיוונים לדורותיהם שרצו לעקור את האמונה הקדושה מעם ישראל, וגזרו גזירות נגד לימוד התורה הקדושה, ורצו לבטל את התינוקות של בית רבן מהאמונה הקדושה על ידי שלא יתנו להם חינוך של אמונה, ואדרבה, גזרו "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל", והם רצו לעקור את השבת מעם ישראל, העיקר שלא יהיה הבדל בין יהודי לגוי וכו', ודבר זה שייך לצערינו הרב גם עכשיו בגלותינו הארוכה והמרה עד מאוד, שכל עם ישראל סובלים מהערב רב שהתערבו בין נשמות ישראל, וכל מגמתם זה רק להשכיח את תורתנו מעם ישראל, ושלא ידעו מה זה שבת, מה הם ציצית ותפילין וכו', ולכן מוכרח כל אבא להישאר עם ילדיו ולחנכם במצוות, ולספר לו מגבורת החשמונאים ואיך שלא פחדו כלל, אפילו שהיו מעטים, עם כל זאת עשה עמהם נס והתגברו על היוונים, ומכל שכן עכשיו שרוב רובם של עם ישראל הם תמימים, יהודים צדיקים מאמינים בני מאמינים, צריכים רק להדליק בהם את אש האמונה הקדושה בו יתברך, ועל ידי זה יזכו כולם לחזור בתשובה, ולכן זה מאד נחוץ שהילדים יהיו תחת פיקוח של האבא, מניחים את הילדים הפקר וכו', ואחר כך מתפלאים למה הילדים יוצאים לתרבות רעה, ושואלים למה יש כל כך הרבה נושרים וכו'.

 ועל זה אני מתרה ומרתיע בכל פעם: "חינוך מתחיל בבית", הילדים מחקים את ההורים, ומה שרואים בבית כן הם יתנהגו, ולכן אשרי מי שמוסר נפשו עבור ילדיו, ושומר עליהם כמו ששומרים על אישון עינו, ואז יזכה לילדים טובים וירווה רוב נחת דקדושה מהם.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן