מדוע לחג פורים יש מסכת בגמרא ולחג החנוכה אין?

שאלה:

מאת אפרים:
ילמדנו רבנו: מדוע לחג פורים יש מסכת – מגילה, ואילו לחג החנוכה אין מסכת בש"ס?

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר ויגש ב' דראש חודש טבת ז' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אפרים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

יש הרבה טעמים בספרים למה אין מסכת חנוכה כמו שיש מסכת מגילה, והטעם הפשוט הוא – כידוע, שכל ענין נר חנוכה הוא מצוה מדרבנן, וכן נר חנוכה מסוגל לאמונת חכמים, כמאמרם ז"ל (שבת כ"ג.) שמברכים "אשר קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר של חנוכה", והיכן ציונו? רב אויא אמר: מהפסוק (דברים י"ז י"א) "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", רב נחמיה אמר: מהפסוק (דברים ל"ב ז') "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך". הרי שלך לפניך, שכל מצות חנוכה היא מצוה מדרבנן שאנחנו מחוייבים לשמוע בקולם, נמצא שנר חנוכה מסוגל לאמונת חכמים, שזה דבר גדול מאד מאד, ולכן אין מסכתא על זה, כי גם מדרבנן יש תורה שבעל פה – שאדם צריך להאמין בחכמים שכל מה שהם אומרים וכל מה שהם שגודרים גדרים ביהדות, וכל מה שהם ממשיכים את המסורת שקיבלנו מדור דור, ככה זה, ואסור לנטות מדבריהם ימין או שמאל, ולכן בשביל זה אין מסכתא על חנוכה, כי גם זה תורה שבעל פה מדרבנן אשר צריכים להאמין לחכמים כמו שהם אומרים, ולא ללכת אחר היוונים והמתיוונים למיניהם בכל דור ודור.

ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) שעיקר היהדות הוא תמימות ופשיטות, ואמר (שיחות הר"ן סימן ט"ו) שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. וזה בחינת (שמות ל"ו א') "כל אשר נתן הוי"ה חכמה בהמה", היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ה:) על הפסוק (תהלים ל"ו ז): "אדם ובהמה תושיע הוי"ה" – אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה. וכמו שאמר אסף (תהלים ע"ג כ"ב) "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך"; אשרי מי שזוכה להגיע אל מידת התמימות. וכבר סיפר לנו רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ט' מהחכם ותם) אל מה זכה התם וכו' שנעשה מיניסטר על כל המיניסטארין, צדיק על כל הצדיקים, עיין שם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן