שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

מה הרמז המסתתר בראשי התיבות של שנת ה'תשע''ד?

שאלה:

מאת יצחק:
לכבוד כבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א.
אני יודע שבכל שנה אתם מפרשים את הראשי תיבות של השנה. מה הראשי תיבות של שנת ה'תשע"ד?

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר ויגש ב' טבת זאת חנוכה ה'תשע"ד

שלום וברכה אל יצחק נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

השנה הזו היא שנה מאוד מאוד מסוגלת לגאולה, ובשביל זה הסטרא אחרא כל כך מתגברת על כלל נשמות ישראל, וכמו שאמר רביז"ל – כמו שני בני אדם כשרבים ביניהם ואחד רואה שחבירו יקום עליו וכו', אז הוא מוציא את כל הכוחות שלו כדי להכניע את הזולת וכו', כמו כן לפני שהולכים להיגאל גאולת עולם אזי הסטרא אחרא מתגברת ומוציאה את כל כוחות הטומאה שיש לה כדי להכניע את הקדושה, אבל זה לא יועיל לה בשום פנים ואופן, כי כך כתיב (תהילים צ"ב ט') "ואתה מרום לעולם הוי"ה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"ד סימן ב') לעולם ידך בעליונה; כי סוף כל סוף הקדושה תנצח.

עיקר הגאולה תלוי רק בחסד, ותיכף ומיד כשבר ישראל עושה חסד לזולת, ועוזר לעניים ודלים, בזה הוא מקרב את הגאולה, כי אנחנו נבראנו בזה העולם רק כדי לעשות חסד אחד עם השני, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון: בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים.

ולכן כל בר ישראל שעוסק בעשיית חסד עם הזולת, בזה הוא מקרב את הגאולה, ולכן השנה הזו – תשע"ד היא ראשי תיבות ת'הא ש'נת ע'וזר ד'לים, ובזכות זה שאדם עוזר לעניים ודלים, הוא מקרב את הגאולה, ותהילה לאל אנחנו רואים שלא אלמן ישראל ובדור הזה מאד מאד מתפשט החסד בין עם ישראל, כגון 'הצלה' – שפשוט מצילים נפשות ממוות בטוח לחיים וכו', והם תמיד מוכנים בין ביום ובין בלילה, בין בשבתות ובימים טובים לעשות חסד עם הזולת, וכן 'זק"א' – שעושים חסדים עם החיים והמתים, וכן 'מתעסקים' – שעושים חסד של אמת עם אלו האבלים, וכן 'שומרים' – שהם אברכים יקרים שעוזרים לשמור על יהודים ועל רכושם וכו' וכו', ועוד חברות של צדקה וחסד שנתרבו בדור הזה מה שלא היה בדור הקודם, ורק בזכותם נזכה להיגאל גאולת עולם.

ולכן ראוי לנו מאד מאד לשמור על כבוד הזולת, ולברוח מכל מיני מחלוקת שבעולם שהס"מ מסית ומדיח אחד נגד השני, כי כל הכח הטומאה שלו זה "הפרד ומשול", ולכן דייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים שמאיר האור הגנוז שיתגלה על ידי משיח צדקינו, ראוי לנו להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא שעשה התעוררות גדולה בין הנוער שיעסקו במדת החסד, ואיש את רעהו יאמר חזק, והם עושים את זה במסירות נפש הכי גדולה, ולכן תראה פלא על גבי פלא אשר פסוק (תהילים ל"ה י"ח) "אודך בקהל רב בעם עצום אהללך", עולה בדיוק כמספר תשע"ד.

יעזור הקדוש ברוך הוא שיתרבה החסד בין נשמות ישראל, ואחד יעזור לשני, ויתפשט השלום בעולם, ועל ידי זה נזכה לגאולה שלימה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ה' סימן י"ב) גדול השלום, שאין הקדוש ברוך הוא מבשר את ישראל שיהיו נגאלין אלא בשלום; ואמרו (שם) אין הקדוש ברוך הוא מנחם את ירושלים אלא בשלום.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן