שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

האם מותר לאדם שקם בחצות לילה כדי להגיד תיקון חצות לחזור לישון אחר כך?

שאלה:

מאת דן:
לכבוד הצדיק היקר. השם יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים מתוך בריאות איתנה ורפואה שלימה לרב ולרבנית.
רבינו אומר בתורה קמ"ט שצריך לקום בחצות. האם אדם שקם בחצות ואמר תיקון חצות יכול לחזור ולישון עד הבוקר, או מאחר ושעת הרצון של חצות נמשכת שעתיים, יש לחזור ולישון רק אחרי אותן שעתיים? אודה לרב על תשובתו.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר ויחי ו' טבת ה'תשע"ד

שלום וברכה אל דן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

ידוע שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ש"א) שעיקר עבודת איש הישראלי הוא בחורף לקום בחצות לילה, היינו קודם הולכים לישון ואחר כך קמים בשעת חצות, וערים את השתי שעות שנמשך זמן חצות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קמ"ט) שעיקר זמן חצות הוא תמיד אחר ששה שעות מתחילת הלילה הן בקיץ והן בחורף, שאז מתחיל זמן חצות, ונמשך עד שתי שעות, שאז הוא העת רצון הכי גדולה בשמים, ואז יכולים לפעול אצלו יתברך כל מה שרוצים, כי אז יושבים כביכול פנים אל פנים לפניו יתברך, כמו שכתוב (איכה ב' י"ט) "קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך נוכח פני השם", כי אז בעת חצות אדם יושב ממש נוכח הקדוש ברוך הוא. ומובא בזוהר (בשלח נ"ז) אדם שקם בחצות לילה ועוסק בתורה אז, נקרא בן להקדוש ברוך הוא, ונכנס בכל השערים למעלה ואין מי שמוחה בידו וכו', עיין שם. וכן הוא (ויקרא כ"ב) אשרי חלקו של אדם שקם בחצות לילה ועוסק בתורה, והוא נקרא חבר להקדוש ברוך הוא ולשכינה, וגם נקרא חבר למלאכים, וכולם אוהבים אותו, עיין שם. הרי שלך לפניך מעלת אלו שזוכים לקום בחצות, וכך נהגו יראי השם מאז ומתמיד.

והנה אלו שיכולים להראות את זה שתיכף ומיד אחר ערבית הולכים כבר לישון, אזי יכולים לקום בחצות ולהיות ערים עד עלות השחר לתפלת ותיקין, ועוסקים אז בתורה ובתפלה ובשירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא אשר אין למעלה מזה, ומי שלא יכול להיות ער אחר כך כל הלילה, אזי הוא ער רק בשתי השעות של חצות, שאז הוא העת רצון, ומי שבכלל לא יכול להראות את זה, כגון שהוא טרוד בפרנסתו, או עם ילדיו וכו', או משאר סיבות, אזי הוא ער עד חצות ואז הוא אומר את סדר תיקון חצות, והוא ער ולומד תורה, ואחר כך הולך לישון, ויש שקמים לפנות בוקר קודם עלות השחר שגם אז יכולים לומר עדיין תיקון חצות כמובא בפוסקים, עם כל זאת העת רצון שרביז"ל גילה לנו זה השעתיים של זמן חצות, ולכן הבוחר יבחר, העיקר להיות ער בשעתיים האלו ולדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא, ולפרש את כל שיחתו עמו יתברך, וימשיך על עצמו אז כל הישועות וחוט של חסד יומשך עליו על כל היום.

הכלל שאסור להשבר משום דבר, אם אחד יכול ללכת לישון מוקדם ולקום בחצות – אין למעלה מזה, אך אחד שהוא לא יכול, יראה להיות לכל הפחות ער בשעתיים האלו וכו', העיקר לדעת שבאמצע הלילה בזמן חצות אז הוא עת רצון גדול בשמים שיכולים לפעול אצלו יתברך מה שלא יכולים לפעול בכל היום כולו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים





שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן