שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

יש לי בלבולים ומחסומים בנפש בעניין שמירת השבת. איך זוכים לשמירת שבת מתוך שמחה ואמונה אמיתית?

שאלה:

מאת יעל:
שלום לכם כבוד הרב.
לא מזמן הייתי באומן אצל רבינו הקדוש, וזכיתי להרגשה נפלאה שאין כמוה – קיבלתי המון אורות, וכל העצבות שהייתה לי תכף ומיד נעלמה. התחלתי לציית את הצדיק ולהיות בשמחה רבה ועצומה, ואף החלטתי להתחיל לשמור שבת, ובכל פעם לקחת על עצמי עוד משהו.
הבעיה היא שיש לי בלבולים ומחסומים בנפש בעניין שמירת השבת. מה אני יכולה לעשות כדי שאוכל לשמור את השבת בלי שום בלבול ומתוך שמחה ואמונה אמיתית?
אשמח לקבל את תשובתך ועזרתך, ואני מתפללת שהשם יתברך ישלח לך הרבה בריאות, ושתזכה כבר לגור בארץ הקודש. תודה רבה.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר שמות י"ב טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל יעל תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

אשריך ואשרי חלקך שזכית להיות אצל ציון רביז"ל אשר אין למעלה מזה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל את מעלת הזוכה לבוא אל ציונו הקדוש, (חיי מוהר"ן סימן רכ"ה) והבטיח רביז"ל בחייו ויחד שני עדים כשרים על זה – כשיסתלק, ויבואו על קברו, ויתנו פרוטה לצדקה, ויאמרו את העשרה מזמורי תהלים הנקראים 'תיקון הכללי', אזי יניח רביז"ל עצמו לאורך ולרוחב, ובודאי יושיע לזה האדם, ואמר שבהפאות יוציא אותו מהגיהנום אפילו אם יהיה אותו האדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר וכו', רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאיולתו חס ושלום.

ובלילה שקודם הסתלקותו אמר לאנשי שלומינו: מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? ומה אם הנשמות שלא הכירו אותי כלל הם מצפים על תיקונים שלי, מכל שכן אתם וכו'. [וכתב מוהרנ"ת ז"ל: וכן אפילו אלו שלא זכו להכיר את רביז"ל בחייו, כשיבואו על קברו הקדוש ויסמכו עליו, וילמדו ספריו הקדושים, וירגילו עצמם לילך בדרכיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, בודאי יש להם על מה שיסמכו. אשריהם אשרי חלקם, ולא יאשמו כל החוסים בו, כי כבר גילה דעתו בכמה לשונות בפירוש וברמז שכל מה שעוסק עמנו אינו בשבילנו לבד, כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה].

 ולכן אם זכית להיות אצל ציון רביז"ל ואמרת שם את העשרה מזמורי תהלים שהם ה'תיקון הכללי' את צריכה מאד מאד לשמוח בזה, כי זה תיקון נפלא מאוד.

את צריכה לדעת ששבת זה עיקר היהדות, ומי שמחלל שבת, כתב הרמב"ם (פרק ל' מהלכות שבת הלכה ט"ו) השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה, והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל. אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגוים לכל דבריהם, לפיכך משבח הנביא ואומר (ישעיהו נ"ו) "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו" וגו', וכל השומר את השבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כחו, כבר מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא, שנאמר (ישעיהו נ"ח) "אז תתענג על הוי"ה והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי הוי"ה דבר".

הרי שלך לפניך, שמי שמחלל שבת יש לו דין של גוי, ואין על זה שום פקפוק, ולכן מי שחוזר בתשובה שלימה צריך לדעת שזה צריך להיות עד הסוף, ובפרט לשמור על שבת קודש, ולא בחינם שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל. וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיתה השבת יקרה בעיניך.

ולכן אני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחית שתתחילי לשמור שבת, ואז השבת תשמור עליך, ומי שזוכה לשמור שבת – הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו.

הקדוש ברוך הוא יכניס בך דעת ותחזרי בתשובה שלימה, ואז הכל יסתדר על הצד הכי טוב.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן