Pixeled Picture Frame: https://www.tuxpi.com/photo-effects/pixel-photo-frame

האם זה נכון שכל היהודים שנספו בשואה היו גלגולים של אנשי דור המדבר?

שאלה:

מאת גבי:
שלום. חבר אמר לי שהוא שמע שכל היהודים שנספו בשואה היו גלגולים של אנשי דור המדבר, והם הוצרכו לרדת שוב לעולם הזה לפרק זמן קצוב כדי לתקן את מה שחטאו במדבר. האם זה נכון?

 

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר בשלח ח' שבט ה'תשע"ד

שלום וברכה אל גבי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

חס מלהזכיר דברים כאלו, כולם היו קדושים וטהורים, צדיקים ואנשי מעשה, גאונים עצומים, ותינוקות שלא חטאו ולא טעמו טעם חטא מימיהם, ואפילו אלו שהיו רחוקים מאיזו סיבה מקיום תורה ומצוות ומעשים טובים וכו', גם כן לא הגיעו להם מיתות משונות מיתות אכזריות כאלו, ולכן אסור לומר דברים כאלו בשום פנים ואופן.

עם ישראל הם עם קדוש, והעמלקים ימח שמם וזכרם הם עם של רוצחים יותר גרועים מחיות טורפות, כי חיה לא תטרוף אלא כשהיא רעבה וכו', ואלו העמלקים האכזרים הרגו במיתות משונות ומיתות אכזריות אנשים נשים וטף חפים מפשע שלא עשו לאף אחד שום דבר, רק בגלל שהם היו יהודים, ולכן כולם קדושים וטהורים והם נמצאים למעלה בהיכל כזה שאף אחד לא יכול לגשת אליהם, וכל אלו שנהרגו על קידוש השם מעלתם גדולה בשמים, אבל זה לא אומר שאלו העמלקים והעוזרים שלהם הרוצחים בדם קר לא ישלמו את הדין בבוא היום, וכבר גילו לנו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) על הפסוק (ישעיה ס"ג) "יום נקם בלבי ושנת גאולי בא" – עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל, וינקום את נקמתם. וכל אלו ששפכו דם ישראל לא יצאו נקיים, ומי יתן שנזכה לראות את זה כבר במו עינינו, ועל זה אנחנו מתפללים "אבינו מלכינו נקום נקמת דם עבדיך השפוך", ורואים מה שקורה עכשיו בכל העולם שטפונות וכו', רעידות אדמה וכו', ונבלעים בתוך האדמה רחובות שלימים וכו', וזה הכל לעורר את עם ישראל בתשובה שיחזרו אליו יתברך, ונזכה לראות בנקמת דם עבדיו הקדושים והטהורים שנשפך כמים.

העיקר, שעם ישראל צריכים ללמוד לקח ממה שקורה בעולם ולהתאחד יותר ויותר, ולבנות מה שיותר תלמודי תורה לבנים, וישיבות לבחורים, וכוללים לאברכים, ובתי ספר לבנות, ומה שיותר ויותר לקיים מצוות מעשיות, ולזכות את עם ישראל לחזור בתשובה שלימה, ורק בזכות זה נזכה לגאולה הקרובה מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן